POMIECHÓWEK/ZAKROCZYM. Startuje rekrutacja do Klubów Malucha

2023-03-01 11:48:50

Rodzice najmłodszych dzieci z okolic Pomiechówka i Zakroczymia mogą skorzystać z oferty opieki nad swoimi pociechami w gminnych klubach dziecięcych. Warto pamiętać o ważnych datach

Prowadzone przez obie gminy placówki zapewniają dzienną opiekę dla dzieci od 1 do 3 roku życia i są dobrą alternatywą dla gmin, gdzie brak jest państwowych żłobków. Opieka w klubach prowadzona jest przez wykwalifikowanych opiekunów dziecięcych, którzy przed przystąpieniem do pracy muszą ukończyć specjalistyczny wielogodzinny kurs oraz odbyć praktyki w żłobku lub przedszkolu. Rodzice i opiekunowie małych kandydatów, muszą spełniać warunki określone w regulaminie (np. być osobami pracującymi). Po zakwalifikowaniu dziecka mogą skorzystać z całodziennej opieki nad swoim maluszkiem w zdecydowanie konkurencyjnych cenach w porównaniu ze żłobkiem prywatnym czy zatrudnieniem niani.

Miesięczne czesne w Pomiechówku wynosi 650 zł, a stawka żywieniowa to 7 zł/dzień. W klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Zakroczym, czesne wynosi 1200 zł, a stawka żywieniowa 15 zł, jednakże osoby zamieszkałe na terenie gminy otrzymują 50% bonifikatę. Można też ubiegać się o podpisanie porozumienia pomiędzy gminą Zakroczym a gminą, na terenie której zamieszkuje dziecko wraz z rodzicami/opiekunami i również otrzymać zniżki.

Niebawem w obu placówkach rozpocznie się rekrutacja na sezon 2023/24. Warto wcześniej się przygotować i pamiętać o najważniejszych datach.

Pomiechówek

Gminny Klub Malucha i Punkt Opieki Dziennej w Pomiechówku, zlokalizowany jest na terenie Przedszkola “Pod Dębami” przy ul. Nasielskiej. Od 1 do 8 marca rodzice dzieci, które już uczęszczają do placówki, mają obowiązek zadeklarować chęć kontynuowania współpracy na przyszły rok. Natomiast od 15 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci nowych na wolne miejsca. Wnioski będzie można składać do skrzynki podawczej w recepcji Przedszkola “Pod Dębami” do dnia 28 kwietnia. Lista dzieci przyjętych na nowy rok szkolny zostanie wywieszona w dniu 12 maja br. Szczegóły na stronie: maluch.pomiechowek.pl

Zakroczym

Michalinka zadowolona z pobytu w klubie w Wygodzie Smoszewskiej

W Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej od 1 do 7 marca zbierane będą od rodziców deklaracje o kontynuacji opieki. Natomiast od 8 do 20 marca należy złożyć wniosek o przyjęcie do klubu dla nowych kandydatów. Już 24 marca komisja rekrutacyjna poda listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Potem następuje cała procedura potwierdzeń woli, odwołań, uzasadnień i uzupełnień. Ostateczna lista kandydatów przyjętych zostanie ogłoszona 21 kwietnia. Szczegóły na stronie: klubdzieciecy.com.pl

Nowy Dwór Mazowiecki

Rodzice dzieci poniżej 3 roku życia mogą również skorzystać z oferty Żłobka, który działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Modlinie Twierdzy. Jak czytam na stronie internetowej żłobka, rekrutacja odbywa się na rok kalendarzowy. Rekrutacja na nowy rok kalendarzowy odbywa się tylko wtedy, gdy po przeprowadzonej rekrutacji kontynuacyjnej są wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w czerwcu, po rekrutacji do przedszkola, na wolne miejsca od września danego roku. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 2022 roku opłata za 10 godzinny pobyt dziecka w żłobku to 500 zł plus stawka żywieniowa za dzień – 10 zł.

MM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *