NOWY DWÓR MAZ. Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

2023-03-12 3:16:40

W sobotę, 4 marca w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się koncert pieśni patriotycznych w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, którego wykonawcą był Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo


Koncert „To Oni szli do Niepodległej…” był piękną opowieścią o dziejach naszego narodu, ubogaconą wspaniałymi choreografiami. Jego organizatorami byli Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a partnerami przedsięwzięcia Samorząd Województwa Mazowieckiego i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Przed rozpoczęciem koncertu płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP tytułem wstępu przypomniał licznie zgromadzonej publiczności o walce Żołnierzy Wyklętych, którzy w latach 1944 – 1956, walczyli o wolną Polskę przeciwstawiając się sowietyzacji kraju i władzy komunistycznej.
ZOR RP podczas koncertu reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Teresa Stroińska – Macińska – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG ppłk rez. Henryk Marciniak – prezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim i członek ZG, Wiesława Karczmarczyk – wiceprezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przybyłą na koncert publiczność powitała Aleksandra Kotylak – przewodnicząca zarządu zespołu i Adam Więcławski, a następnie głos zabrała Józefa Barbara Łuszczyńska – dyrygent i kierownik zespołu.
Podczas koncertu wystąpił chór i kapela (dwoje skrzypiec, klarnet i akordeon) pod dyrekcją Józefy Barbary Łuszczyńskiej, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego pod kierownictwem Ewy Budny-Orłowskiej. Partie solowe wykonał Dawid Kaptur, a wykonawcami tańców narodowych (mazura i oberka) byli Ewa Budny-OrłowskaDawid Kaptur.
Na koncert złożyły się następujące pieśni patriotyczne, które towarzyszyły Polakom podczas walk o Niepodległość: „Wojenko, wojenko” opr. J. Łuszczyńska, „Modlitwa do Bogarodzicy” opr. ks. dr J. Żukowski, „Bywaj dziewczę zdrowe” opr. J. Łuszczyńska, „Ostatni mazur” opr. J. Łuszczyńska, „Hej chłopcy” muz. K. Krachelska, „Pierwsza Brygada” opr. W. Szaliński, „Deszcz, jesienny deszcz” opr. G. Bizet, „Polskie kwiaty” opr. siostra Magdalena Nazaretanka, „Ojcze z niebios” muz. S. Moniuszko, „Modlitwa obozowa” opr. W. Szaliński, „Serce w plecaku” opr. J. Łuszczyńska, „Jak długo w sercach naszych” opr. J. Łuszczyńska, „Oj, nasi jadą” opr. S. Rożdżyński.
Po zakończeniu koncertu Barbara Józefa Łuszczyńska odznaczona została nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoOdznaką honorową „Zasłużony dla kultury Polskiej” za wyróżnianie się w tworzeniu i upowszechnianiu kultury. Odznakę w imieniu Wicepremiera – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego wręczył poseł Zdzisław Sipiera.
Uhonorowana została również przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, na wniosek Jacka Kowalskiego – burmistrza Jacka Kowalskiego, Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za przyczynienie się do kulturalnego rozwoju Mazowsza. Medal w imieniu Marszałka wręczyli: Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Magdalena Biernacka – zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
W 2023 r., Józefa Barbara Łuszczyńska obchodzi jubileusz 40-lecia pracy z Zespołem Soli Deo (przez 36 lat funkcjonował on jako Chór „Soli Deo” przy parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim, a od 4 lat działa jako Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo).
Podziękowania za przygotowanie wzruszającego koncertu, upowszechnianie kultury muzycznej oraz gratulacje z okazji otrzymanych odznaczeń, Józefie Barbarze Łuszczyńskiej złożyli m.in.: burmistrz Jacek Kowalski (przypomniał, że w 2004 r. wyróżniona przez Radę Miejską Tytułem Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego), Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, radni Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata, rodzina.
Koncertowi towarzyszyła wystawa poświęcona st. sierż. Mieczysławowi Dziemieszkiewiczowi „Rojowi”, wypożyczona z Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” i przygotowana przez Kamila Janczarka.

(k), fot.: Wiesława Karczmarczyk

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *