Może ruszać budowa środkowego odcinka S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem

2023-01-05 10:26:50

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Załuskami a Modlinem. Decyzja umożliwia uruchomienie procedur odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi, a także rozpoczęcie robót w terenie


Niezwłocznie przekażemy wykonawcy plac budowy. Przypomnijmy, że na odcinku Modlin – Czosnów już trwają roboty a dla odcinka Płońsk – Załuski prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID.

Co jest do wykonania
Etap projektowania zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. Wybudowane zostanie ok. 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Kontrakt
Wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Warszawa, a wartość kontraktu to ok. 636 mln zł. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest latem 2025 r. Wykonawca złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Procedura odszkodowawcza
Wydanie decyzji ZRID umożliwia wykonawcy rozpoczęcie prac (po przekazaniu placu budowy). Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Mazowiecki.

S7 na północ od stolicy
23 grudnia zniknęły ostatnie ograniczenia w ruchu na nowym odcinku S7 Napierki – Płońsk. To oznacza, że kierowcy mają już do dyspozycji drogę ekspresową od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do Płońska w pełnym zakresie i z dopuszczalną prędkością 120 km/h dla pojazdów osobowych. To łącznie 71 km.
Na S7 Modlin – Czosnów roboty w terenie rozpoczęły się na początku września 2022r. Z kolei dla odcinka Płońsk – Załuski Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Spodziewamy się ją uzyskać w marcu 2023 r.
W przygotowaniu jest S7 Czosnów – Kiełpin – Warszawa (S8). Dla odcinka Czosnów – Kiełpin przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy. Po przyznaniu środków finansowych ogłosimy postępowanie przetargowe na realizację zadania. Natomiast dla zadania Kiełpin – Warszawa przygotowujemy dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W listopadzie 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania od decyzji środowiskowej dla budowy tego odcinka według wariantu II. Oznacza to, że ostateczna decyzja środowiskowa daje nam zielone światło do pozyskania finansowania na realizację inwestycji. Harmonogram prac będziemy mogli podać po uzyskaniu środków finansowych.

GDDKiA

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *