NOWY DWÓR MAZ. Opaska SOS dla seniorów

2023-02-09 2:32:34

W poprzednim roku po raz pierwszy został uruchomiony w mieście program „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem głównym jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W roku bieżącym program będzie kontynuowany i obejmie kolejne osoby

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.
W ramach programu seniorom z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych następujące funkcje: – przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, – detektor upadku, – czujnik zdjęcia opaski/urządzenia, – lokalizator GPS, – funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, – funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja), – funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki poprzez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Wniosek na kolejne opaski został złożony
W roku poprzednim z rządowego programu korzystało 30 osób. Nowodworski OPS chce, by w bieżącym roku kolejne 30 osób dołączyło do programu.
Program obejmuje kontynuację opieki dla 30 osób, które do tej pory korzystają z opasek. Zwracamy się do Wojewody o przyznanie dotacji na kolejne 30 opasek. Chcemy system rozwijać stopniowo, żeby mieć pełną kontrole nad jego działaniem. Ta liczba kolejnych 30 osób jest wypadkową możliwości, które mamy na obecną chwilę. Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest koordynatorem programu na tyle oszacował możliwości realne na bieżący rok – powiedział podczas sesji Rady Miejskiej Jacek Kowalski, Burmistrz Miasta, dopytywany przez radnego Marcina Ozdarskiego, czy potrzeby w tym zakresie nie są większe.
Rajcy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.

Można zgłosić zapotrzebowanie na opaskę
Jak się dowiedzieliśmy w OPS, wniosek do Wojewody o przyznanie dotacji celowej został złożony na początku stycznia br.
Wnioskujemy o utrzymanie dotychczasowej liczby beneficjentów programu i jednocześnie składamy zapotrzebowanie na kolejne 30 opasek bezpieczeństwa. Czy dostaniemy w pełnej wysokości środki, o które wnioskujemy na to pytanie nie umiem udzielić odpowiedzi. W roku poprzednim otrzymaliśmy ok. 70% środków, o które składaliśmy wniosek. Wciąż można się zgłosić do OPS i złożyć zapotrzebowanie na opaskę. Jednak dopiero po otrzymaniu dotacji będziemy znać konkretną liczbę osób, które do programu będziemy mogli włączyć w bieżącym roku – powiedziała naszej redakcji Martyna Sobieszek, koordynatorka programu z ramienia OPS.
Aby zgłosić swoją chęć przystąpienia do opieki na odległość, należy zadzwonić na ogólnokrajową infolinię pod nr 22 505 11 11, lub skontaktować się bezpośrednio z OPS pod nr tel. 22 775 27 30.

Zdjęcie poglądowe.

GM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *