MODLIN. Nowy posterunek policji – będzie bezpieczniej

2023-06-16 2:10:56

15 czerwca 2023 r. otwarto Posterunek Policji w Modlinie. Pomieszczenia zostały zaadoptowane przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin na potrzeby nowej jednostki. W siedzibie posterunku przewidziano 5 etatów policyjnych. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, insp. Konrad Chmielewski, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, kadra kierownicza nowodworskiej komendy i zaproszeni goście

Zbiórka rozpoczęła się o godzinie 11:00 złożeniem meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji nadinsp. Pawłowi Dzierżakowi, przez dowódcę uroczystości I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim nadkom. Zbigniewa Prusinowskiego.
Następnie Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł.insp. Rafał Trzaskoma przywitał przybyłych na uroczystość gości. Otwarcie posterunku jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijającą się infrastrukturę w rejonie portu lotniczego i wzmożony ruch ruch pasażerski, usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji oraz ułatwienie kontaktu lokalnej społeczności z policjantami. W dalszej części przemówienia, komendant powiatowy podziękował wszystkim tym osobom, dzięki którym możliwe było utworzenie posterunku. Jestem przekonany, że nowo otwarty Posterunek Policji w Modlinie będzie służył zarówno mieszkańcom jak i osobom korzystającym z usług Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin oraz poprawi poczucie bezpieczeństwa – zakończył komendant Trzaskoma.

Kolejnym etapem wydarzenia było uroczyste przekazanie przez Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka pamiątkowego ryngrafu Kierownikowi Posterunku Policji w Modlinie. Asp. Norbert Zarański złożył meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji nadinsp. Pawłowi Dzierżakowi o objęciu obowiązków na stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Modlinie.

Następnie Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak satysfakcją mówił o powstaniu Posterunku Policji w Modlinie. Generał podkreślił, że dzisiejsza uroczystość jest ważnym dniem. Utworzenie nowego posterunku odzwierciedla potrzeby funkcjonowania Policji jako instytucji, która odpowiada za bezpieczeństwo i porządek. “Dzisiejsze otwarcie Posterunku odpowiada na potrzeby społeczne i bezpieczeństwa. Rozwijający się port lotniczy wymaga naszego elastycznego działania jakim jest posadowienie tu posterunku. Jestem przekonany, że sposób funkcjonowania posterunku odzwierciedli potrzeby, które legły u podstaw stworzenia tej nowej placówki. Będzie to miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo na tym terenie”- mówił nadinspektor Paweł Dzierżak. Posterunek Policji w Modlinie będzie służył zarówno mieszkańcom, jak i pasażerom korzystającym z usług Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin. Komendant Stołeczny Policji podziękował wszystkim za dobrą współpracę, która przyczyniła się do powstania nowego posterunku.

Następnie głos zabrał Prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin Pan Tomasz Szymczak. W swoim przemówieniu podkreślił, że dzięki fachowym i profesjonalnym rozmowom udało się w bardzo krótkim czasie utworzyć nowy posterunek. Jego obecność wpłynie na bezpieczeństwo zarówno na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego w Modlinie, jak również w rejonie pobliskiej budowy drogi ekspresowej S7. Podziękował kierownictwu Policji za bardzo profesjonalne podejście, które pokazało jak w krótkim czasie realizować i doprowadzać do końca nowe przedsięwzięcia, jakim jest m. in. utworzenie Posterunku Policji Modlin.

Następnie głos zabrał Starosta Nowodworski Pan Krzysztof Kapusta. Wyraził on przekonanie, że czas tak krótki, w jakim dzięki współpracy wielu osób udało się zrealizować ten projekt,  jest godny naśladowania i przekazywania dalej. Otwarcie posterunku bez wątpienia przyczyni się do bezpieczeństwa oraz podniesienia rangi i współpracy wszystkich służb. Podziękował wszystkim, którzy włożyli wkład w otwarcie tej jednostki.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku o jej zakończeniu Komendantowi Stołecznemu Policji, przez dowódcę uroczystości.

Posterunek Policji w Modlinie mieści się na parterze budynku, należącym do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin, znajdującym się przy ul. Generała Thommee 1A w Nowym Dworze Mazowieckim. Pomieszczenia, w którym znajduje się posterunek, zostały przekazane Policji przez Zarząd Spółki Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin, na podstawie umowy użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa posterunku wynosi prawie 47,56 m2, na co składają się 2 pomieszczenia biurowe oraz 2 pomieszczenia pomocnicze. Posterunek Policji w Modlinie utworzony został w strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Swoim działaniem posterunek obejmuje dzielnice Modlina Starego oraz Twierdzy Modlin. Stan etatowy Posterunku Policji w Modlinie stanowi 5 etatów policyjnych, które obejmują stanowisko kierownika posterunku oraz zespołu do spraw prewencji liczącego 4 funkcjonariuszy.

Utworzenie Posterunku Policji w Modlinie niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Modlina Twierdzy i Modlina Starego jak również pasażerów i osób korzystających z usług Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin.

Źródło: KPP Nowy Dwór Maz.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *