Zmodernizują stację uzdatniania wody w Henrysinie

2015-10-06 2:16:03

Dzisiaj (6 października) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu odbyło się spotkanie dotyczące zmodernizowania stacji uzdatniania wody w Henrysinie.

W spotkaniu, na zaproszenie burmistrza gminy Zakroczym – Artura Ciecierskiego, wzięli udział: Jan Grabiec – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Krzysztof Dąbrowski – dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przy wojewodzie mazowieckim, Marta Różak – kierownik oddziału usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz radni i sołtysi sołectw znajdujących się na terenie gminy Zakroczym.
Burmistrz Artur Ciecierski mówił, że jeżeli stacja nie zostanie zmodernizowana, lada moment Zakroczym może mieć klęskę żywiołową, w postaci całkowitego braku wody. W ostatnich miesiącach w Zakroczymiu bywało tak, że trzeba było wyłączać dystrybucję wody dla mieszkańców, by móc napełnić zbiorniki wodą uzdatnioną.
Po rozmowach władz miasta z Ministrem Administracji i Cyfryzacji Janem Grabcem oraz dyrektorem wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przy wojewodzie mazowieckim wynikło, że istnieje bardzo duża szansa na to, że na początku przyszłego roku stacja uzdatniania wody zostanie zmodernizowana.
Jan Grabiec poinformował o możliwości pozyskania 80% kapitału z budżetu państwa, jeżeli gmina Zakroczym na zmodernizowanie stacji uzdatniania wody w Henrysinie wygospodaruje 20% kapitału z środków własnych gminy: „Środki własne będą. To jest dla nas priorytet. Drogi, oświetlenie, rozbudowa infrastruktury sportowej może zaczekać. Deklarujemy, że wkład własny będzie!” – zapewniał burmistrz Artur Ciecierski, dodał, że całkowity, szacunkowy koszt modernizacji stacji to około 4 000 000 zł.

Adam Balcerzak

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *