Facebook
Zmienią oblicze miasta

2017-10-24 4:42:40

Marina, nowe osiedle i mapa, po której… będzie można chodzić – 12 października w Urzędzie Miejskim odbyła się prezentacja koncepcji zagospodarowania Placu Solnego z nabrzeżem.

Od sześciu miesięcy zbierano pomysły na zagospodarowanie tej części miasta. Dyskutowano o tym na spotkaniach w urzędzie, podczas konsultacji w plenerze i w internecie.

Wizja PPP

“Wspólnymi siłami pod okiem architekta i planistów udało się stworzyć wizję, w której priorytetami są: rozwój oferty turystycznej i rekreacyjno-sportowej, stworzenie nowych miejsc integracji i wzrost poczucia tożsamości lokalnej, tworzenie odpowiednich warunków do życia – rozwój mieszkalnictwa” – czytamy na stronie miasta.

Wizja ma zostać zrealizowana w formule PPP, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego. Tę możliwość daje zagospodarowanie terenów zielonych na osiedle mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową, utworzenie mariny przy tym osiedlu i bazy okołoturystycznej na obszarze objętym opracowaniem.

Zdaniem władz, Plac Solny – obecnie pusty – może stać się wizytówką miasta. Ma znaleźć się na nim mapa Nowego Dworu Mazowieckiego, po której można chodzić z niewielkimi ciekami wodnymi imitującymi Wisłę, Narew i Wkrę. Mapa oraz okolica ma być widoczna z wieży widokowej, inspirowanej dawną budowlą strażacką. Z 17 metrów będzie można podziwiać miasto. Koncepcja przewiduje nowe budynki w najbliższym otoczeniu placu. To z niego ma prowadzić główne wejście na wał.

Parking usuną w cień

Dominującą funkcją Placu Solnego nie ma być już parking – chociaż miejsca parkingowe są oczywiście przewidziane. Istnieje możliwość budowy jednopoziomowego parkingu podziemnego na ok. 120 aut.

Bulwar nad Narwią na odcinku 1,5 km przewiduje oddzielenie ruchu pieszego i kołowego. Rowerzyści poruszać się mają po koronie wału, piesi – niżej. Nie zabraknie miejsca na małą gastronomię. Koncepcja przewiduje trzy sąsiadujące ze sobą obiekty: siedzibę wędkarzy, WOPR i policji rzecznej z bazą gastronomiczną, sekcji kajakarskiej NOSiR z odpowiednim zapleczem. Przy budynkach zlokalizowano pomosty oraz miejsce do slipowania łodzi (drugie przy marinie). Plaża miejska ma zostać wzbogacona o wypłycony basen.

Mieszkańcom się podoba

Na wysokości kanałku dawnej Polleny przewidywane jest nowe osiedle, na którym powstać mogą obiekty od niskiej zabudowy do kilkukondygnacyjnej, apartamentowej (najbliżej wody).  Zbiornik wodny zabezpieczony śluzą zamieni się w marinę. W pasie nabrzeżnym mogą znaleźć się boiska sportowe. Koncepcja przewiduje obiekty użyteczności publicznej, skwer, plac.

Zaprezentowany projekt wzbudził pozytywne reakcje zebranych mieszkańców, którzy przede wszystkim pytali jednak o to, kiedy doczeka się on realizacji. Tego dokładnie jeszcze nie wiadomo – wszystko zależy od pieniędzy i od zainteresowania prywatnych partnerów.

Zintegrowany Plan Rewitalizacji musi zostać zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Do jego realizacji potrzebne są także zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projekt “Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” jest współfinansowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego. 

red./nowydwormaz.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *