Zenek Martyniuk, czyli Budżet Obywatelski 2018

2017-09-05 6:27:22

Koncert lidera zespołu Akcent to jedna z propozycji, która została złożona jako wniosek do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Nabór wniosków trwał od 18 maja, do końca sierpnia bieżącego roku. W tym roku znacznie zmieniono regulamin. Tradycyjnie do podziału było 500 000 złotych. Nowością było to, że kwota ta została podzielona na 9 poszczególnych osiedli. Pieniądze rozdysponowano następująco:

70 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 1;

120 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 2;

35 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 3;

70 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 4;

35 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 5;

90 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 6;

50 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 7;

10 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 8;

20 000 zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Osiedla nr 9;

31 sierpnia, minął termin składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego przez poszczególne osiedla. Wpłynęło 18 wniosków. Propozycje są różnorodne:

Osiedle 1

1. Modernizacja Skweru im. abp. Dobrogosta w następującym zakresie: montaż 11 nowych ławek żeliwnych, 6 koszy na śmieci, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej wokół fontanny o powierzchni ok. 205m², wyłożenie betonowego obramowania fontanny okładziną kamienną z piaskowca lub granitu o powierzchni ok. 16m², montaż podświetlenia tafli wody fontanny oraz filarów zegara miejskiego – Budżet przeznaczony na osiedle – 70 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 70 000 zł.

Osiedle 2

2. Wymiana 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w ciągu ulic: Wojska Polskiego i Wyszyńskiego wraz z wymianą okablowania podziemnego – Budżet przeznaczony na osiedle – 120 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 104 547, 33 zł.

3. Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 119 823, 85 zł.

Osiedle 3

4. Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników – Budżet przeznaczony na osiedle – 35 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 31 500 zł.

5. Rekreacja i sport na osiedlu Pólko, Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla dzieci na świeżym powietrzu –piaskownica z pokrywą zabezpieczającą piasek. Lokalizacja: teren zabawowy pomiędzy ul. Boh. Modlina, Spacerową i Lotników – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 3 500 zł.

Osiedle 4

6. Doposażenie placu przy Sempołowskiej – Instalacja do street workoutu, dodatkowe urządzenia fitness, urządzenia na plac zabaw i ławki na plac przy Sempołowskiej – Budżet przeznaczony na osiedle – 70 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 70 000 zł.

Osiedle 5

7. Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego – Wybudowanie nowego chodnika na od ulicy Długiej do ulicy Akacjowej 65 mb i ustawienie podświetlanej wiaty z poliwęglanu na potrzeby komunikacji miejskiej przy ulicy Miodowej – – Budżet przeznaczony na osiedle – 35 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 35 000 zł.

Osiedle 6

8. Fitness dla każdego – bezpłatne zajęcia z aerobiku i zumby – Budżet przeznaczony na osiedle – 90 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 10 000 zł.

9. Koncert Zenka Martyniuka w Modlinie Twierdzy – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 50 000 zł.

10. Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego – Orlik w Modlinie Twierdzy – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 24 000 zł.

11. Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina Twierdzy – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 6 000 zł.

Osiedle 7

12. Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe – Budżet przeznaczony na osiedle – 50 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 50 000 zł.

13. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim, zlokalizowanego w okolicach boiska polegać będzie na: wybudowaniu alejek parkowych z asfaltu, ustawieniu małej infrastruktury takiej jak ławki i stoło-ławy i altany, stworzeniu miejsca do grillowania i posadowieniu stacjonarnego grilla, ławek parkowych, koszy na śmieci, posadzeniu 20 sadzonek drzew (sosen i lip) – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 48 100 zł.

Osiedle 8

14. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Okunin – monitoring wizyjny – Budżet przeznaczony na osiedle – 10 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 10 000 zł.

15. Rekonstrukcja tablicy upamiętniającej pobyt Napoleona w 1806 r. w Nowym Dworze Maz. (wtedy Okunin) – Budżet przeznaczony na osiedle – 10 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 10 000 zł.

Osiedle 9

16. Aranżacja zieleni – parking duży – Budżet przeznaczony na osiedle – 20 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 14 000 zł.

17. Zakup i ułożenie kruszywa przy zabawkach znajdujących się na placu zabaw – Dębowy Park – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 4 000 zł.

18. Budowa ogrodzenia placu zabaw na Dębowym Parku – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 2 000 zł.

Komisja weryfikująca projekty będzie obradować 11 września o godzinie 16:00 w sali 410 Urzędu Miejskiego. Wtedy też okaże się, które projekty zostaną zrealizowane, a które odrzucone.

AB

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *