ZAPROSZENIE. „Pomiechówek – śladami naszej historii”.

2021-09-10 10:09:13

Fundacja Fort III Pomiechówek zaprasza do udziału w wyjątkowym projekcie edukacyjnym „Pomiechówek – śladami naszej historii”, który jest realizowany przez Fundację dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Celem projektu jest popularyzacja roli i znaczenia Fortu III Pomiechówek jako obiektu militarnego, upowszechnianie wiedzy na temat historii Fortu oraz rozbudzenie wśród uczniów samodzielnych postaw badawczych i poszukiwawczych, a także rozwijanie w nich umiejętności syntetyzacji i utrwalenia zdobytych samodzielnie informacji w atrakcyjnej, nowoczesnej formule.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. W skład projektu wchodzi przeprowadzenie lekcji o Forcie na bazie dostarczonych przez Fundację nowoczesnych, multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz (opcjonalnie) kontynuacja przygody poznawczej poprzez udział w konkursie dla uczniów, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody zarówno dla uczniów zwycięskich klas, jak i dla szkół.

JAKĄ WARTOŚĆ DLA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH WNOSI PROJEKT?

LEKCJA O FORCIE III POMIECHÓWEK

Składa się na nią film edukacyjny, prezentacja multimedialna i krótki quiz wiedzy w aplikacji Kahoot!. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, lekcja możliwa jest także do przeprowadzenia w formule online (e-lekcja). Z uwagi na położenie Fortu oraz na silne powiązania historii regionu i społeczności lokalnej z miejscem, lekcja może być przeprowadzona nie tylko na zajęciach z historii, ale także w ramach godziny wychowawczej. Tym bardziej, że w przypadku przystąpienia do konkursu, wykraczamy poza sferę czystej wiedzy historycznej, zachęcając młodzież do kształtowania postaw poznawczych, rozbudzania ciekawości badacza, umiejętności gromadzenia i porządkowania informacji oraz tworzenia z nich narracji.

KONKURS NA FOTO KSIĄŻKĘ

Konkurs na foto książkę pt. „Pomiechówek – śladami naszej historii” jako kontynuacja lekcji o Forcie – zadaniem konkursowym będzie opracowanie, wydrukowanie i przesłanie do Fundacji foto książki pt. „Pomiechówek – śladami naszej historii”. Tematem książki będzie jeden wybrany wątek (postać, dokument, wydarzenie) związany z Fortem III Pomiechówek, do którego uczniowie dotrą drogą osobistych poszukiwań wśród członków rodziny, w sąsiedztwie czy szerzej – w lokalnej społeczności. W ten sposób, dzięki młodemu pokoleniu, historia Fortu III Pomiechówek będzie pisała się dalej.

MOŻLIWE FORMUŁY UCZESTNICTWA SZKOŁY W PROJEKCIE TO:

  • przeprowadzenie lekcji i udział w konkursie – wówczas szkoła otrzyma komplet materiałów edukacyjnych oraz dokumenty niezbędne do przystąpienia i udziału w konkursie,

  • przeprowadzenie samej lekcji – w przypadku takiej decyzji, przekażemy szkole komplet materiałów edukacyjnych.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i zapoznania się z historią Fortu III Pomiechówek.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: mail: edukacja@forttrzecipomiechowek.org; telefon: +48 600 856 882.

Lekcja historii przygotowana została we współpracy z Agencją Heroes Brand Communication.

Projekt „Fort III Pomiechówek – dziedzictwo, edukacja, turystyka” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *