Facebook




ZAKROCZYM. Parodia demokracji

2020-01-27 2:15:33

W najbliższy piątek, 24 stycznia odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Gminy Zakroczym. Być może będzie to jedno z ważniejszych spotkań radnych tej gminy na przestrzeni wielu, wielu lat. Radni, pochodzący w stu procentach z komitetu wyborczego burmistrza Artura Ciecierskiego będą głosować nad projektem uchwały tegoż burmistrza w sprawie likwidacji szkoły w Emolinku. Przeciwko planom burmistrza są nie tylko rodzice, ale także nauczycielskie związki zawodowe, w tym Związek Nauczycielstwa Polskiego

Już w pierwszych dniach stycznia na samorządowym BIP-ie pojawił się projekt rzeczonej uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Czytamy w nim:

Zasadność likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku wynika z niżej opisanego stanu faktycznego i następujących przesłanek;

1. Niska liczba uczniów w większości oddziałów. Na dzień 2 stycznia 2020 r. liczba uczniów w poszczególnych klasach przedstawia się następująco: Klasa I – 3 uczniów, Klasa II – 4 uczniów, Klasa III – 7 uczniów, Klasa IV – 11 uczniów, Klasa V- 4 uczniów, Klasa VI – 10 uczniów, Klasa VII – 7 uczniów, Klasa VIII – 8 uczniów, Oddział Przedszkolny – 11 dzieci w tym: 4 sześciolatków (1 spoza gminy Zakroczym), 3 pięciolatków, 1 czterolatek i 3 trzylatków. W porównaniu ze stanem dzieci uczęszczających do tej szkoły na 30 września 2019 r. liczba dzieci zmniejszyła się o 2 uczniów.

2. Mała liczebność uczniów w klasach generuje wysokie koszty utrzymania szkoły w kontekście otrzymywanej subwencji oświatowej, a co za tym idzie możliwości finansowania przez gminę Zakroczym wydatków na realizację zadań oświatowych.

3. Brak uzasadnienia dla utrzymywania szkoły o pełnej strukturze klas przy tak małej liczbie uczniów w niektórych klasach.

4. W budynku likwidowanej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku do dnia 31 sierpnia 2020 r. należy przeprowadzić kosztowne prace remontowe w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.

5. W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku organizowane są zajęcia łączone.

6. Burmistrz Zakroczymia działając w zakresie swoich kompetencji jako organ prowadzący poinformował Radę Miejską w Zakroczymiu, że w przypadku dalszego funkcjonowania szkoły w Emolinku, od nowego roku szkolnego 2020/2021 w arkuszu organizacyjnym tej szkoły nie będą zatwierdzone oddziały, w których liczba dzieci będzie mniejsza niż 7 osób. Oznacza to, że jeśli liczba dzieci nie wzrośnie, to od nowego roku szkolnego w szkole funkcjonowałyby jedynie klasy IV, V, VII i VIII i to w dodatku w systemie dwuzmianowym. Dodatkowo zostanie zlikwidowany oddział przedszkolny funkcjonujący na zasadach przedszkola.

Aby dochować pozorów demokracji, nad projektem uchwały pochylą się z troską najpierw członkowie dwóch komisji, naturalnie także pochodzący z komitetu burmistrza. Radni z Komisji Finansów i Komisji Spraw Społecznych mają zebrać się tuż przed planowaną sesją. Tymczasem na samą sesję wybierają się także mieszkańcy Emolinka, Smoszewa, Trębek i kilku innych miejscowości. Jak zapowiadają, chcą zobaczyć, czyje interesy reprezentują wybrani przez nich rajcowie.

Piotr Korycki

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *