ZAKROCZYM. Nowości w szkolnych bibliotekach

2017-04-08 6:00:09

15 marca Mazowiecki Kurator Oświaty wydał komunikat dotyczący ogłoszenia wyników naboru wniosków w ramach realizacji programu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. Szkolne biblioteki otrzymały ponad 18 400 zł na zakup nowych książek.
Czytelnictwo ważna rzecz. Niestety ono zanika. Wszystko to za sprawą internetu oraz telewizji. Mimo wszystko Ministerstwo Edukacji, Mazowiecki Kurator Oświaty czy też dyrektorzy szkół i nauczyciele robią wszystko, by obudzić w uczniach potrzebę czytania książek. Dlatego też stworzony został „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły, a więc gmin i powiatu, oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Gminie Zakroczym w tym roku, zostanie udzielone wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w wysokości 18 480,00 zł.

Wsparcie finansowe otrzymają:
1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Emolinku w wysokości 2480,00 zł;
2. Szkoła podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach w wysokości 4000,00 zł;
3. Gimnazjum nr 1 im. św. Stanisława Kostki w Zakroczymiu w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu w wysokości 12 000,00 zł.
Organ prowadzący szkoły, w tym wypadku gmina, aby otrzymać wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, zapewnia finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

ADAM BALCERZAK
a.balcerzak@nowodworski.info

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *