Facebook

ZAKROCZYM. Mieszkańcy odetchną czystym powietrzem?

2019-05-18 2:32:14

O wysypisko śmieci w Zakroczymiu, a właściwie o wydobywający się z niego odór, batalia toczy się od szeregu lat. Co prawda, w ostatnim czasie niedogodności związane z tym obiektem są znacznie słabsze, niemniej do rozwiązania problemu jest jeszcze daleko. Być może krokiem w dobrą stronę jest ostatnia decyzja nowodworskiego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

6 maja br. PINB wydał decyzję nakazująca firmie EKO Faza z siedzibą w Płocku usunięcie nieprawidłowości w użytkowaniu elektrowni biogazowej usytuowanej na terenie gminnej działki, a zarządzanej przez PG INWEST.

Inspektor Maria Matuszewska zobowiązuje w piśmie właściciela firmy do podłączenia wszystkich studni odgazowujących do systemu zbierania biogazu, wykonania ssawy zapewniającej odpowiedni stopień odgazowania składowiska i wykonania pochodni umożliwiającej spalanie biogazu nienadającego się do uzyskania energii oraz wykonania urządzeń umożliwiających regulację systemu odgazowania. Inspektor domaga się również wykonania remontu instalacji odgazowującej oraz silnika, a także instalacji zaworów regulujących i odcinających. W piśmie wskazano też na potrzebę zapewnienia środków ochrony przeciwpożarowej i wyznaczenia oznakowanej strefy zagrożenia wybuchem. Adresat pisma na dostosowanie się do tych żądań ma pół roku.

PINB przy podejmowaniu decyzji kierował się miedzy innymi opinią, jaką we wrześniu ubiegłego roku sporządził dr inż. Piotr Maczarski, a także audyt wykonany przez dra inż. Rafała Lewickiego i dra inż. Marka Żelichowskiego. Na tej podstawie PINB ustalił, że podstawowymi nieprawidłowościami w zakresie eksploatacji składowiska jest wadliwe działanie i niewłaściwa eksploatacja systemu odgazowania składowiska odpadów. EKO Faza otrzymała dwa tygodnie na odwołanie się od tej decyzji. O tym, czy z tego prawa skorzysta, przekonamy się za kilka dni.

Jak nas przekonuje p. Piotr Gołęgowski z PG INWEST jego firma nie jest stroną tego pisma, gdyż dotyczy ono podmiotu wybranego wcześniej przez władze gminne do odgazowania terenu wysypiska. Jak informuje Piotr Gołęgowski zarządzający składowiskiem, w przypadku gdyby EKO-FAZA – obecny właściciel instalacji odgazowującej składowisko nie zmodernizował instalacji, PG INWEST wykona to z własnej inicjatywy. Do zaistniałej sytuacji odniósł się w przesłanym do naszej Redakcji oświadczeniu burmistrz Artur Ciecierski: Jak widać zlecenie audytu było zasadne. Jego wyniki zostały potwierdzone również przez WIOŚ. Sprawa trafiła do PINB i mamy decyzję. Osobiście uważam to za mały sukces. Doprowadziliśmy do sytuacji, że poważny organ potwierdził to o czym mówiliśmy od kilku lat. Teraz gdy mamy decyzję mam nadzieję, że nikt nie będzie grał na zwłokę i się odwoływał od niej, a zwyczajnie wykona to co należy. Problem nadal występuje. Może nie na taką skalę jak kilka miesięcy temu, ale nie zniknął. Od samego początku moją intencją było doprowadzenie do tego, aby składowisko działało zgodnie z prawem bez uciążliwości dla mieszkańców. Jesteśmy blisko tego celu – pisze Ciecierski

Piotr Korycki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…