Facebook
ZAKROCZYM. Ambitne plany rozbudowy szkoły

2022-02-15 3:18:40

W Szkole Podstawowej w Wojszczycach jeszcze w tym roku zacznie się poważna rozbudowa. Część środków na ten cel gmina już posiada i będzie aplikować o kolejne

Zagospodarowanie terenu zewnętrznego szkoły rozpoczęło się już w roku ubiegłym. Wiosną prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska wraz z bieżnią będą zakończone. Również w roku bieżącym ma się rozpocząć dobudowa sali gimnastycznej, a plany sięgają dużo dalej.

Od kilku miesięcy trwają prace mające na celu przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły o 2 sale lekcyjne, stołówkę i pomieszczenie socjalne. Szkoła rozwija się, dzieci przybywa. Rozbudowę szkoły chcemy zrealizować w latach 2022- 2023. Aplikujemy o środki zewnętrzne na ten cel w Samorządzie Województwa Mazowieckiego. W trakcie rozbudowy szkoły będziemy chcieli wykonać termomodernizację dachu na obecnym budynku – poinformował Artur Ciecierski Burmistrz Zakroczymia.

W roku 2021 udało się gminie pozyskać ponad 1 mln zł z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej.

O pozostałą kwotę będziemy się starać w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Nawet gdyby nie udało nam się pozyskać tych środków realizacja budowy sali gimnastycznej nie jest w żaden sposób zagrożona i rozpocznie się w tym roku – dodaje A. Ciecierski.

Z planów inwestycyjnych na rozbudowę placówki cieszy się nie tylko dyrekcja. Zakończenia prac nie mogą się również doczekać dzieci i ich rodzice.

To są fantastyczne informacje dla całej naszej społeczności szkolnej. To są wspaniałe dzieci osiągające sukcesy na skalę województwa i zasługują na najlepsze warunki. Niezmiernie Nam miło, że organ prowadzący docenia, dostrzega potrzeby i robi bardzo dużo dla naszej małej rodzinnej szkoły, bo w ostatnim czasie szkoła już się zmieniła, a będzie tylko lepiej – skomentowała plany rozbudowy Aleksandra Szczurowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojszczycach.

MM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *