Zabierają pacjentom lekarza

2017-10-06 11:49:55

Od 1 października zmieniła się organizacja pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W wyniku zmiany do dyspozycji pacjentów będzie tylko jeden lekarz w nowodworskim szpitalu, a nie dwóch, jak to było do 30 września.

1 października weszła w życie ustawa o tzw. sieci szpitali. W wyniku tej ustawy, posiadanie umowy na realizację świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego będzie umożliwiało realizowanie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem lekarzy udzielających świadczeń również w innych jednostkach organizacyjnych szpitala.

Nowodworskie Centrum Medyczne posiada dwa punkty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: jeden w Nasielsku przy ulicy Sportowej 2, drugi natomiast przy ulicy Miodowej 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia jedno miejsce udzielania świadczeń, z liczbą gabinetów lekarskich, odpowiadającą liczbie lekarzy udzielających świadczeń.

Jak informuje naszą redakcję dyrektor NCM, Jacek Kacperski, Nowodworskie Centrum Medyczne nie miałoby obowiązku utrzymywania dwóch punktów udzielania świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

– Ze względu na rozległy teren powiatu nowodworskiego, z czym wiąże się dojazd pacjentów z odległych miejscowości, byłby ogromnym utrudnieniem szczególnie dla ludzi starszych, wystąpiliśmy z prośbą do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o możliwość utrzymania punktu w Nasielsku. Otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną. Dzięki temu, dbając o dobro mieszkańców szczególnie gminy Nasielsk, będziemy świadczyć usługi w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – pisze w oficjalnym piśmie, skierowanym do naszej redakcji, dyrektor Kacperski.

Do 30 września w NPL w Nowym Dworze Mazowieckim pacjentów przyjmowało dwóch lekarzy. Jak wynika z prowadzonych przez Nowodworskie Centrum Medyczne statystyk, w lipcu było 40 wyjazdów oraz udzielono 649 porad lekarskich, w sierpniu wyjazdów było 57, a porad 590, we wrześniu wyjazdów było 58, a udzielonych porad 679. Jak wynika z powyższych danych, w przypadku obecności dwóch lekarzy w NPL, na 14 godzin pracy lekarza wyjazdowego, przypada jeden wyjazd lekarski oraz 1 porada lekarska na 1 godzinę pracy lekarza dyżurującego.

Od 1 października w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim będzie przyjmował tylko jeden zespół (lekarz + pielęgniarka), co spełnia wymogi kadrowe, dotyczące dostępności pacjenta. Warto zaznaczyć, że lekarz będzie w czasie dyżuru również wyjeżdżał do pacjenta, a pacjent przybyły do szpitala będzie musiał czekać do jego powrotu. W nagłych przypadkach pacjentem zajmie się lekarz oddziału SOR.

Jak dodaj Kacperski, wyżej wymieniona sytuacja, nie ograniczy dostępności pacjenta do lekarza.

red.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *