ZA MIEDZĄ. 18 zarzutów dla byłego burmistrza

2022-02-14 1:30:28

Krzysztof N. były burmistrz Pułtuska działał na szkodę Ministerstwa Rolnictwa, Województwa Mazowieckiego, Gminy Pułtusk i Zespołu Szkół w Golądkowie. Po czterech latach od zatrzymania usłyszał w sumie 18 zarzutów, w tym m.in. żądania i przyjęcia korzyści majątkowej

W końcu stycznia 2018, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali byłego burmistrza Pułtuska, jego zastępcę, byłego prezesa PPUK oraz księgową tej firmy, kierownika Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim, samodzielnego inspektora do spraw zamówień publicznych, w tym wydziale oraz dwóch przedsiębiorców z Warszawy i Nasielska.

 

Zawiadomienie o niegospodarności w Zespole Szkół w Golądkowie, którego wcześniej pułtuski burmistrz był dyrektorem, złożył w 2016 roku będący organem prowadzącym szkoły minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Śledztwo rozszerzono również na sprawdzenie zamówień publicznych w gminie Pułtusk. Tuż po zatrzymaniu, Centralne Biuro śledcze wydało oficjalny komunikat.

(…) Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy przetargach na 4 mln zł na prace budowlane w szkole i przy budowie miejskiego żłobka. Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie  pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prowadzi śledztwo m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, w tym. m.in. wtedy dyrektora, a obecnie Burmistrza Miasta Pułtusk. Śledztwo jest prowadzone w związku z podejmowaniem decyzji finansowych ze szkodą najpierw dla zespołu szkół, a później  miasta Pułtuska oraz w sprawie wejścia w porozumienie z innymi osobami w związku z publicznymi przetargami w zakresie przebudowy i remontu budynków szkoły,  internatu na ok. 1  mln, a także budowy miejskiego żłobka na 3 mln zł. Ustalenia CBA wskazują, że zamówione prace były realizowane wadliwie lub w ogóle nie były wykonywane, a działania Burmistrza Pułtuska spowodowały straty w mieniu miasta oraz zarządzanej przez niego szkoły.

Rzecznik CBA Temistokles Brodowski powiedział wtedy:

– Nasi funkcjonariusze podczas śledztwa ustalili, że zatrzymane osoby odpowiedzą za nieprawidłowości przy przetargach wartych 4 mln złotych. Chodzi tu o budowę żłobka i internatu. Zatrzymane osoby usłyszą w prokuraturze zarzuty korupcyjne, m.in. przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Po przesłuchaniach w areszcie pozostał tylko burmistrz, najpierw na trzy miesiące, potem areszt był przedłużany aż do momentu, gdy został zwolniony. Było to ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, gdyż większość z nas spodziewała się, że pozostanie w areszcie do rychłego rozpoczęcia procesu, bo wszystko wskazywało na to, że dowody są mocne. Tymczasem Prokuratura Regionalna w Białymstoku wciąż przeciągała śledztwo tłumacząc to wielowątkowością sprawy i zbieraniem materiału dowodowego. Tak długo trwające śledztwo i płynący z białostockiej prokuratury przekaz o przesłuchaniach świadków i gromadzeniu dowodów spowodowało, że mało kto już wierzył, iż sprawa będzie miała jakiś ciąg dalszy. A jednak…

Po czterech latach od zatrzymania wymienionych wyżej osób przez CBA, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Białymstoku poinformował naszą redakcję, że 4 lutego tego roku, prokuratura ta skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Miasta Pułtusk i dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie Krzysztofowi N. oraz 12 innym osobom.

Działał na szkodę Ministerstwa Rolnictwa, Województwa Mazowieckiego, Gminy Pułtusk i Zespołu Szkół w Golądkowie

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku oraz funkcjonariuszy stołecznej Delegatury CBA wykazało, że w latach 2009 – 2017 Krzysztof N. dopuścił się szeregu przestępstw przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. Jako dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 2 milionów złotych Województwo Mazowieckie i Ministerstwo Rolnictwa, reprezentujące Skarb Państwa, poprzez poświadczenie nieprawdy co do uczestnictwa 355 osób w dwóch edycjach fikcyjnie zorganizowanego szkolenia osób niepełnosprawnych oraz przywłaszczając przyznane tym osobom 350 tabletów o wartości 112 tysięcy złotych. W trakcie wykonywania remontu i modernizacji budynku szkoły w Golądkowie zawyżał koszty oraz aprobował rachunki za fikcyjne prace, czym doprowadził do strat w kwocie około 400 tysięcy złotych na szkodę kierowanej przez siebie instytucji. Jako burmistrz Pułtuska wyrządził Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych szkodę w wysokości około 7,6 miliona złotych poprzez zawarcie umów na lata 2015 – 2017, dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów i nieczystości w wysokości nie pokrywającej kosztów wykonania usługi.

Wielowątkowe śledztwo

Krzysztof N. usłyszał w sumie 18 zarzutów, w tym zarzuty żądania i przyjęcia korzyści majątkowej o znacznej wartości w związku z projektowaniem i budową żłobka w Pułtusku, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby, a także podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych poprzez zatajenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Pozostałych 12 osób odpowie przed Sądem za przestępstwa urzędnicze, korupcyjne i przeciwko mieniu, w tym popełnione wspólnie z Krzysztofem N.

Prokurator zabezpieczył majątek oskarżonych

Na poczet obowiązku naprawienia szkody, możliwych do orzeczenia grzywien i kosztów postępowania prokurator zabezpieczył nieruchomości, pojazdy oraz udziały w spółkach o łącznej wartości ponad 2, 6 miliona złotych.

ED

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *