Z NOTATNIKA STRAŻNIKA

2017-04-13 10:00:46

MATERIAŁ REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z NOWODWORSKĄ STRAŻĄ MIEJSKĄ

Fot. Monitoring miejski

Fot. Monitoring miejski

Pouczenia za złe parkowanie

W wyniku kontroli w ruchu drogowym, w ubiegłym tygodniu pouczonych zostało 15 kierujących pojazdami.
– 04.04.2017 r. Samochód marki OPEL zaparkowany na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Słowackiego przy przejściu dla pieszych ograniczał widoczność dla pieszych. Pouczono kierowcę, który przeparkował pojazd,
– Ul. J. Nałęcza – strażnicy pouczyli kierującą pojazdem, który zaparkowany został przy podwójnej linii ciągłej. Samochód został przepakowany.
– Pouczono również kierowcę Seicento, który zaparkował pojazd pomimo obowiązującego zakazu parkowania, samochód przeparkowano.
Z uwagi na nieobecność kierujących pojazdami, w niektórych przypadkach pozostawiono „uwagę”, jako formę pouczenia dla kierującego na przedniej szybie pojazdu.
W związku z częstym łamaniem przepisów ruchu drogowego właśnie na tej ulicy strażnicy przypominają, iż zabronione jest parkowanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, jak również w obrębie skrzyżowania. Zabronione również jest parkowanie wzdłuż linii ciągłej. Parkowanie w ten sposób może skutkować ukaraniem kierowcy mandatem karnym kredytowanym w wysokości 300zł i 1 punktem karnym.
– 06.04.2017 r. pouczono kierującą, która zaparkowała w miejscu obowiązywania znaku zakazu parkowania, na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
Niestety nie wszyscy kierujący stosują się do pouczeń i nagminnie łamią przepisy. W takich przypadkach strażnicy są zmuszeni nakładać na kierujących mandaty, gdyż wcześniejsze formy pouczeń słownych, jak również pozostawionych uwag nie skutkują i tak w ubiegłym tygodniu 12 interwencji zakończono postępowaniem mandatowym.

MW

Kontrole czystości przynoszą efekty

Prowadzone kontrole czystości w mieście przynoszą efekty. Sporządzone w ubiegłych tygodniach protokoły z uwagami, systematycznie są odpisywane, jako zrealizowane. W minionym tygodniu sporządzone zostały protokoły porządkowe dotyczące terenów:
– 03.04.2017 r. nieporządek przy sklepie Lewiatan znajdującego się na ul. Bohaterów Modlina oraz zaśmiecenia terenu przy stacji Trafo
– 07.04.2017 r. zaśmiecenie terenu na ul. J. Nałęcza. Teren został zanieczyszczony w dwóch miejscach, jedno odpadami okiennymi, drugie w okolicach drogi i bloków.
– W dalszym ciągu prowadzone są czynności w celu uprzątnięcia ul. Młodzieżowej przy placu zabaw. Wystające z płyt betonowych pręty, stwarzają zagrożenie dla bawiących się tam dzieci. Miejsce zabezpieczono, a właściciela zobowiązano do natychmiastowej naprawy,
– ul. Warszawska przepełniony kontener na śmieci odpadami z remontu jednego z lokali. Wszystkie nieprawidłowości zostały zgłoszone właściwym organom i osobom prywatnym celem uprzątnięcia bądź naprawy. Na bieżąco kontrolowane są nieprawidłowości zgłaszane w poprzednich tygodniach i monitorowane ich usuwanie.

MW

Kontrole
w parku miejskim

Z uwagi na częste zgłoszenia telefoniczne Straż Miejska nasiliła kontrole w Parku im. J. Wybickiego odnośnie młodzieży, która spożywa tam alkohol i pali wyroby tytoniowe. Z młodzieżą przeprowadzana jest rozmowa, a informacje przekazywane są do szkół.

Pies bez opieki

W dniu 04.04.2017 r., podczas rutynowego patrolu w rejonie Modlina Starego w rozmowie z mieszkańcami funkcjonariusze uzyskali informację, iż na jednej z posesji gdzie mieszka starsza kobieta, bez opieki pozostał pies, ponieważ kobieta została zabrana do szpitala. Natychmiast udano się pod wskazany adres, gdzie potwierdzono uzyskaną informację. Na podwórku przebywał pies. Posesja była zamknięta, a zwierzę nie miało jedzenia i wody. Ustalono krewnych w/w kobiety, którzy zobowiązali się dbać o psa podczas jej nieobecności. Postanowiono nie umieszczać zwierzęcia w schronisku, a sytuację monitorować codziennie.

MW

Fot. Monitoring miejski

Fot. Monitoring miejski

Mandatów za alkohol ciąg dalszy

W środę 05.04.2017 r. operator monitoringu miejskiego zgłosił patrolowi straży miejskiej, że za placem zabaw przy ul. Młodzieżowej, dwóch mężczyzn i kobieta spożywają alkohol. Strażnicy miejscy po przybyciu na miejsce zastali rozrzucone butelki po piwie. Mężczyźni przyznali, że „wypili po jednym piwie”. Obu mężczyzn poinformowano o nałożeniu na nich mandatu karnego kredytowanego i możliwości odmowy jego przyjęcia, z czego jeden z nich skorzystał. W związku z powyższym mężczyźnie wręczono pouczenie o prawach i obowiązkach osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia i poinformowano go o skierowaniu wniosku do sądu. Drugi mężczyzna przyjął mandat.

MW

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *