WYWIAD. Uczniowie pytają, starosta odpowiada

2017-02-13 11:58:44

Dnia 01.02.2017 r. przedstawiciele klas Technikum Organizacji Reklamy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wraz z nauczycielem mgr Oskarem Halkiewem udali się na spotkanie z mgr inż. Magdaleną Biernacką – Starostą Powiatu Nowodworskiego. Po serdecznym przywitaniu Pani Starosta udzieliła nam odpowiedzi na interesujące nas tematy związane z jej pracą. Następnie zostaliśmy oprowadzeni i zapoznani z poszczególnymi wydziałami Urzędu. Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z Panią Starostą i otrzymaliśmy drobne upominki.
Poniżej publikujemy wywiad przeprowadzony z mgr inż. Magdaleną Biernacką– Starostą Powiatu Nowodworskiego.

Jaką funkcję pełni Starostwo Powiatowe ? (Anastazja Przybysz kl. 1 r)
Należy pamiętać, iż jednostką organizacyjną, która posiada osobowość prawną, jest powiat. Powiat ma wiele zadań do wypełnienia. Jest organizatorem min. średniego szkolnictwa. W naszym powiecie znajduje się 240 km dróg, za które jesteśmy odpowiedzialni. Musimy dbać o ich stan i należyte utrzymanie, czyli budować, remontować, odśnieżać, sprzątać. Urząd Starostwa sprawuje także nadzór nad: Powiatową Komendą Policji, Powiatową Strażą Pożarną, Jednostką Sanepidu, Powiatowym Urzędem Pracy, który być może w przyszłości będzie Wam służył pomocą w znalezieniu pracy odpowiadającej Waszym kwalifikacjom. Do naszych zadań należy także czynna opieka nad szpitalem nowodworskim, który jest jednym z największych zakładów pracy w powiecie. Zatrudnia blisko 600 osób.

Jakie obowiązki spoczywają na osobie, która pełni funkcję Starosty ? (Piotr Przygoda kl. 1 r)
Rada Powiatu podejmuje uchwały i ich wykonanie powierza Staroście. Ma on też możliwość wydawania zarządzeń, które są skrupulatnie dokumentowane. Z wykazem zarządzeń Starosty i Rady Powiatu można zapoznać się na naszej stronie internetowej pod hasłem: Biuletyn Informacji Publicznej. Każdy mieszkaniec może więc bezpośrednio śledzić naszą działalność.

Jakie uczucia i emocje towarzyszyły Pani w chwili wręczenia nominacji i jak w perspektywie czasu postrzega Pani swoją pracę? (Sandra Pawłowska kl. 2 r)
Przede wszystkim ciekawość! Moje tzw. „powołanie” będzie zweryfikowane już w przyszłym roku na jesieni podczas nowych wyborów. Wyborcy ocenią, jak wypełniałam swoje zadania i obowiązki. Z pewnością praca ta przynosi mi ogrom satysfakcji, choć każdego dnia muszę zmierzyć się z wyzwaniami. Trzeba podejmować trudne decyzje związane bezpośrednio z losami mieszkańców. Muszę zweryfikować argumenty za i przeciw, bo dla mnie najważniejsze jest dobro człowieka.

Jak ocenia Pani współpracę z placówkami oświatowymi? (Jakub Szok kl. 2 r)
Myślę, że zdecydowanie najtrudniejszą i najwrażliwszą kwestią jest współpraca na polu polityki pieniężnej, ponieważ to my finansujemy wszystko, co dotyczy rzeczywistości szkoły. W pierwszym rzędzie troszczymy się o utrzymanie budynku szkoły (m.in. remonty), pensje nauczycieli, opłaty za zajęcia dodatkowe w szkole, budowanie nowych kompleksów, tak jak w przypadku Waszej placówki. Sfinansowaliśmy budowę warsztatów szkolnych do zdobywania umiejętności w wybranym zawodzie. Oczekiwania finansowe są ogromne, trzeba im sprostać, toteż wspólnymi siłami musimy wypracować konsensus.

Reklamą naszej szkoły (i to całkiem niezłą) staną się nowo wybudowane warsztaty zawodowe, których otwarcie spodziewane jest na początku przyszłego miesiąca. Jakie odczucia i nadzieje wiąże Pani z tak doniosłą inwestycją dla naszego powiatu i samego Mazowsza? (Paulina Mizerska kl. 3 r)
Cały kraj boryka się przede wszystkim z niżem demograficznym. Jest coraz mniej uczniów i problem ten dotyka także powiatu nowodworskiego. Drugim znaczącym dla nas kłopotem są decyzje naszej młodzieży o wyborze kształcenia edukacyjnego poza granicami powiatu. Dwa lata temu było to około 47%, a obecnie już 51%, czyli więcej niż co drugi uczeń wyjechał poza granice powiatu w poszukiwaniu szkoły. W naszej ocenie różnorodność kształcenia, którą proponowaliśmy młodym ludziom, nie spełnia ich oczekiwań. Zdecydowaliśmy się na budowę nowoczesnych warsztatów z dostępem do najnowszej technologii, by absolwenci posiadali wiedzę spójną i aktualną z wymaganiami firm i zakładów pracy. Liczymy na zainteresowanie młodzieży naszą propozycją.

A może teraz trochę wspomnień? Jak ocenia Pani swoje lata szkolne? (Jacek Werner kl. 3 r)
Piękne i trudne jednocześnie pytanie… Jeszcze bowiem do tej pory nie robiłam takiej analizy. Z pewnością czas spędzony w szkole średniej wiąże się z wiekiem, kiedy człowiek jest otwarty na wszystko i przyjmuje wiele bodźców. Chłonie to, co mu proponuje szkoła. Ja trafiłam na świetnych nauczycieli, którzy potrafili przygotować nas do wejścia w dorosłe życie i „nieznany” świat. Uczęszczałam do liceum w małej miejscowości liczącej 7 tysięcy osób, a potem studiowałam w Warszawie, ale nie odczuwałam żadnych kompleksów z tego powodu. Dzięki fachowemu przygotowaniu w szkole średniej mogłam sobie poradzić na studiach politechnicznych. Potencjał wyniesiony ze szkoły stał się moją przepustką do dalszego kształcenia. Dodajmy, iż w czasach moich studiów taka translokacja była szaloną różnicą.
Pamiętam, że w wieku piętnastu lat pierwszy raz w życiu pojechałam do Warszawy sama i ten wyjazd był ogromnym przeżyciem, który wspominam do dnia dzisiejszego. Obecnie dla Waszego „skomunikowanego pokolenia” wyjazd do Arkadii, kina, na kawę do stolicy jest codziennością.

Jakie przesłanie chce Pani przekazać młodym ludziom naszej szkoły? (Oskar Halkiew– nauczyciel)
Nasuwa mi się taka myśl… „Szczęście sprzyja śmiałym” i o tym pamiętajcie. Nie można się niczego bać. Świat należy do Was. Jeśli chce się tylko do niego odważnie wejść, tak naprawdę można bardzo dużo zyskać. Życzę powodzenia!

korekta merytoryczna
i językowa
– mgr Iwona Nowak
Zespół Szkół
Zawodowych nr 1

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *