NOWODWORSKI. Wystartował Narodowy Spis Powszechny

2021-04-01 4:03:57

Dzisiaj (1 kwietnia) rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny czyli najważniejsze i największe badanie społeczeństwa, zorganizowany przez Główny Urząd Statystyczny. Udział w spisie jest obowiązkowy

Głównym celem spisu jest przeanalizowanie zmian jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego, który miał miejsce w 2011 r.

Spisowi podlegają wszyscy

Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni).
Trzeba pamiętać również o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli wciąż są zameldowani.

Poczucie odpowiedzialności

Udział w spisie powinien wynikać ze zbiorowej odpowiedzialności. Wyniki spisu będą służyć do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych do czasu następnego spisu, który odbędzie się co najmniej za 10 lat.

Najwygodniej przez Internet

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie nie czekając na kontakt z rachmistrzem.

Aplikacja spisowa NSP 2021 zostanie udostępniona 1 kwietnia na stronie http://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej.

Rachmistrz tylko w ostateczności

Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samodzielnie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym dla nas terminie.

Na terenie województwa mazowieckiego będzie pracować 2,5 tys. rachmistrzów spisowych. Dane odnośnie tożsamości rachmistrza będziemy mogli zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie http://spis.gov.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie http://warszawa.stat.gov.pl/.

Dane będą bezpieczne

Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe – rachmistrzowie i pracownicy statystyki publicznej – są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.

Więcej informacji: http://spis.gov.pl/

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *