Wybudują kolejne rondo

2018-02-23 6:42:59

W każdym mieście istnieją mniejsze lub większe problemy dotyczące ruchu drogowego, a właściwie jego niewłaściwej płynności. Są miejsca i ulice, w których pojawiają się “korki”, szczególnie w adekwatnych do danej miejscowości porach dnia. Są też miejsca – zazwyczaj newralgiczne skrzyżowania, które nie tylko generują problemy z płynnością ruchu, ale dodatkowo stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.


Władze samorządowe Gminy Nasielsk dostrzegają potrzeby w zakresie poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa dla kierowców przez Nasielsk występując do właściwych instytucji. To właśnie z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Nasielsku, podpisane zostało porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich (MZDW), na podstawie którego w ostatnim czasie doszło do wybudowania ronda w Nasielsku na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Płońskiej.

Wcześniej w tym właśnie miejscu dochodziło do wielu niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Powstałe obecnie skrzyżowanie o ruchu kołowym wraz z nowoczesnym oświetleniem zdecydowanie ułatwia bezpieczne poruszanie się kierowcom i pieszym, a także poprawia estetykę miejsca. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż Gmina Nasielsk wychodząc z inicjatywą budowy ronda opracowała dokumentację projektową, na podstawie której MZDW uzyskało pozwolenie na budowę. Ponadto zobowiązaliśmy się do poniesienia kosztów związanych z pozyskaniem gruntów pod rondo oraz ponieśliśmy koszty związane z budową oświetlenia ulicznego na rondzie.

Na tym nie koniec. Tym razem Gmina Nasielsk mając na uwadze poprawę płynności ruchu drogowego w centrum miasta opracowała “Koncepcję projektu budowlanego geometrii skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 (ul. Kilińskiego) z ul. Piłsudskiego (droga powiatowa) w Nasielsku celem wykonania skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo)”. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z MZDW na temat podpisania porozumienia o wspólnej realizacji przedmiotowego skrzyżowania. Również w tym przypadku Gmina Nasielsk deklaruje chęć pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, natomiast w zakresie MZDW będzie uzyskanie stosownych zezwoleń oraz budowa ronda. Liczymy, iż w niedługim czasie nastąpi podpisanie porozumienia i rozpocznie się budowa drugiego ronda w Nasielsku – z pożytkiem dla wszystkich naszych mieszkańców oraz osób przejeżdżających przez Nasielsk.

Rysunek techniczny obrazuje koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i ul. Piłsudskiego w Nasielsku.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *