Wbrew przepisom przekraczał granicę

2017-09-22 12:07:22

Funkcjonariusze ze Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali 33-letniego obywatela Ukrainy, który wielokrotnie wbrew przepisom przekraczał granicę.

W trakcie kontroli cudzoziemiec okazał ukraiński paszport wraz z zamieszczoną w nim polską wizą typu D. Okazał też oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wydane przez firmę z Tczewa.

Mężczyzna zapytany o cel pobytu w Polsce oznajmił, iż wykonywał pracę na rzecz ww. przedsiębiorstwa. Jednak po skontaktowaniu się z pracodawcą uzyskano informację, że Ukrainiec nie kontaktował się i nie podjął u niego pracy.

Ponadto, funkcjonariusze sprawdzili dane cudzoziemca w bazach SG, z których wynikało, że mężczyzna w krótkich odstępach czasu wielokrotnie przekraczał granicę. W trakcie dalszych czynności cudzoziemiec oświadczył, że zajmuje się zarobkowo przewozem ludzi.

W związku z powyższym Ukrainiec otrzymał zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 6 miesięcy. Został wobec niego również orzeczony zakaz ponownego wjazdu do Polski  i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat, gdyby w terminie określonym w decyzji nie opuścił terytorium RP lub przekroczy (bądź będzie usiłował przekroczyć) granicę wbrew przepisom prawa.

33-latkowi został też przedstawiony zarzut wielokrotnego wprowadzenia w błąd  funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Podejrzany w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanych czynów i poddał się dobrowolnie karze postaci 6  miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.

nadwislanski.strazgraniczna.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *