Facebook
Ulica Kolejowa w rozbudowie

2018-01-23 5:36:27

W drugiej połowie ubiegłego roku na ulicy Kolejowej w Izabelinie-Dziekanówku rozpoczęto prace przygotowawcze związane z rozbudową tej drogi. Z uwagi na konieczność jej poszerzenia umożliwiającą poruszanie się pojazdów komunikacji miejskiej należało przestawić słupy energetyczne, oświetleniowe i telekomunikacyjne. Ponadto przebudowana musiała być sieć gazowa. Wykonano także prace związane z budową kanalizacji w tej miejscowości.
Pod koniec listopada po raz drugi ogłoszono przetarg na wyłonienie głównego wykonawcy przebudowy tej drogi. Poprzedni przetarg z maja 2017 roku został unieważniony z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższała środki jakie gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 8 stycznia 2018 roku została podpisana umowa na kwotę 1 435 914,42 złotych z wykonawcą przebudowy tej drogi firmą INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o. o. z Warszawy.

W ramach przebudowy ulicy powstanie jezdnia o szerokości od 5 do 5,5 metra, z chodnikiem o szerokości 2 metrów oraz ścieżką rowerową również o szerokości 2 metrów.Na skrzyżowaniu ulicy Kwiatowej i Kolejowej w miejscu gdzie aktualnie kończy się asfalt powstanie rondo umożliwiające zawracanie autobusów komunikacji miejskiej. W pobliżu ronda wybudowana zostanie wyspa z peronem do zatrzymywania autobusów.

Zgodnie z umową roboty powinny zostać zakończone do 14 września tego roku. Łączna wartość przebudowy ulicy Kolejowej, wliczając koszty budowy kanalizacji wyniosą około 2,2 mln złotych. Gmina Czosnów wspólnie z Gminą Łomianki, która również wykonuje budowę drogi po swojej stronie (ul. Wędrowców w Sadowej), na przedłużeniu ulicy Kolejowej, złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych. Czy projekt ten otrzyma dofinansowanie okaże się jeszcze w tym roku.

Urząd Gminy Czosnów

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *