TWIERDZA MODLIN. Wstrzymana inwestycja przy ul. Obwodowej w Twierdzy

2020-07-28 3:49:15

W ostatnim numerze Tygodnika z 21 lipca br. przekazaliśmy Państwu informację, o planowanej inwestycji przy ul. Obwodowej w Twierdzy Modlin. Jak dowiedzieliśmy się od inwestora z przyczyn proceduralnych wycofał on wniosek o przyznanie pozwolenia na budowę. Przeszkody napotkano na szczeblu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

To, że nowe inwestycje mieszkaniowe są szansą na rozwój regionu nie trzeba nikogo przekonywać. Tak też miało stać się w przypadku propozycji Spółki Twierdza Modlin Sp. z o.o IV sk. k. wybudowania dwóch, nowych bloków mieszkalnych z ponad setką lokali. Wniosek w przedmiotowej sprawie po konsultacjach z lokalnymi urzędnikami i Miejskim Konserwatorem Zabytków Panem Markiem Przeździeckim został złożony w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w marcu br. Do wniosku dołączono wszelką dokumentację: projekt budowlany wraz z projektem architektonicznym, niezbędne załączniki oraz pełną wizualizację planowanego osiedla. Następnie dokumentacja trafiła do MZKN.

“Na tym etapie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zakwestionował kompetencje Miejskiego Konserwatora Zabytków do opiniowania wniosków złożonych na podstawie przedmiotowej ustawy oraz założenia samej ustawy. (Chodzi o ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, mówiącą o możliwości zabudowy mieszkaniowej m.in. na terenach powojskowych – przyp. redakcji). W związku z zaistniałą sytuacją zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta, Pana Jacka Kowalskiego z prośba o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków zostało utworzone bowiem na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Nowy Dwór Mazowiecki, a Wojewodą Mazowieckim i w mojej ocenie to właśnie na tej linii sprawa powinna zostać wyjaśniona. W związku z powyższym zdecydowałem o wycofaniu przedmiotowego wniosku. Jeśli okaże się, że spawa nie może być wyjaśniona na tym szczeblu, będziemy próbowali porozumieć się z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co oznacza, że prace nad założeniami mieszkaniowymi będzie trzeba rozpocząć od początku. W mojej ocenie, mówimy o sprawach kluczowych dla rozwoju Modlina Twierdzy i nie mam tu na myśli jedynie naszych spółek, ponieważ wiem, że problem ten napotkali też inni przedsiębiorcy planujący swoje inwestycje w tym miejscu – przekazał nam Sebastian Sosiński, Dyrektor Obiektu Twierdza Modlin i przedstawiciel inwestora.

Czyżby znów następował powrót do czasów, gdzie wszelkie decyzje zapadają centralnie, a stanowiska lokalnych specjalistów są tylko biurokratycznym tworem mającym zapewnić pozory bliskości “władzy” z petentem? O dalszych losach planowanej budowy będziemy informować wraz z rozwojem sytuacji.

MM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *