Takie spotkania są potrzebne

2018-06-15 10:02:35

Z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Marzenny Boczek pod patronatem Starosty Nowodworskiego Magdaleny Biernackiej z udziałem Liderów Partnerstwa Nowodworskiego, 6 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja inaugurująca cykl spotkań mających na celu utworzenie i rozwój Partnerstwa Lokalnego w powiecie nowodworskim.

Konferencja została poprzedzona podpisaniem przez: Starostę Nowodworskiego, Wicestarostę, Dyrektora PUP, Burmistrzów: Nowego Dworu Mazowieckiego, Nasielska, Zakroczymia i Wójtów: Czosnowa, Leoncina i Pomiechówka oraz Przewodniczącego i Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powiatu nowodworskiego Porozumienia o zawarciu Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia  społeczno – gospodarczego i aktywizacji nowodworskiego rynku pracy. Tym samym została utworzona grupa liderów zawiązujących Partnerstwo Lokalne w naszym powiecie.

Polityka rynku pracy realizowana przez Publiczne Służby Zatrudnienia opiera się na dialogu i współpracy ze wszystkimi partnerami na rynku pracy. Ideą Partnerstwa jest połączenie wiedzy, doświadczenia i zaangażowania różnych osób, podmiotów i instytucji działających na nowodworskim rynku w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców.

Czerwcowa konferencja dotyczyła diagnozy składników środowiska społeczno-gospodarczego powiatu nowodworskiego. W spotkaniu wzięło udział 200 osób, w tym przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, samorządowcy i inni partnerzy aktywnie związani z nowodworskim rynkiem pracy. Podczas spotkania zebrani mieli możliwość zapoznania się z założeniami tworzenia Partnerstwa Lokalnego przedstawionymi przez Starostę Nowodworskiego Magdalenę Biernacką, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasza Sieradza oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Marzennę Boczek. Część warsztatową poprowadziła doświadczona trener Jadwiga Olszowska-Urban, dzięki której spotkanie było niezwykle budujące i motywujące do działania. Spotkanie stało się również okazją do poznania się i  nawiązania kontaktów ludzi z różnych środowisk.

Tak znaczący odzew na zaproszenie do udziału w tworzeniu partnerstwa, zaangażowanie i wkład pracy w trakcie odbywających się na konferencji warsztatów tematycznych wskazuje na duże zrozumienie wagi przedsięwzięcia.

Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach  Partnerstwa  Lokalnego. Pamiętajmy, że dzięki współpracy reprezentantów różnych środowisk, osób chętnych i zaangażowanych oraz opracowaniu konkretnych projektów mamy bezpośredni wpływ na jakość życia we własnym powiecie.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *