Szpitalowi brakuje 1 mln zł miesięcznie

2022-10-04 12:53:44

Od 1 lipca 2022r. nastąpiła podwyżka wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. Sytuacja finansowa w szpitalach powiatowych uległa gwałtownemu pogorszeniu. Dotyczy to również szpitala i przychodni wchodzących w skład Nowodworskiego Centrum Medycznego


Podwyżki dla medyków zostały uchwalone przez Sejm w maju br. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby za tym krokiem zostały skierowane odpowiedniej wysokości środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety tak nie jest, a szpitalom już brakuje pieniędzy.

Średnio 30% więcej dla medyków

W zależności od grupy zaszeregowania, wzrost wynagrodzeń zasadniczych wyniósł od 17% do 41%, a średnio około 30%, i tak: dla lekarzy specjalistów I stopnia wzrost wyniósł – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrosło o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrosło o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).
Zaproponowane na dzień dzisiejszy aneksy do umów z NFZ, które rzekomo zapewniać miały pokrycie wzrostu kosztów wynikających z inflacji oraz podwyżek dla personelu medycznego i okołomedycznego są niewystarczające. Tylko na podwyżki wynikające z ustawy, dotyczące pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, zabrakło miesięcznie około 320 000 zł. Doliczając do tej kwoty podwyżki dla zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (zlecenia i kontrakty) oraz podwyżki dostaw i usług wynikające z galopującej inflacji, to w każdym miesiącu brakuje nam od 800 000 do 1 000 000 zł – poinformował Jacek Kacperski Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego.
Na ten problem zwrócili też uwagę radni sejmiku Województwa Mazowieckiego, którzy na sesji rady wystosowali apel do Ministra Zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie środków finansowych dla mazowieckich szpitali.
Niestety sytuacja jest bardzo trudna. Dyrektorzy szpitali po podpisaniu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia zgłaszają niewystarczające środki na pokrycie wzrostu wynagrodzeń. Do tego dochodzi inflacja i galopujące ceny usług. W najtrudniejszej sytuacji są szpitale małe, powiatowe, ale również nasze wojewódzkie. Niestety niedobory są znaczące i bez właściwego finansowania sytuacja placówek medycznych będzie się tylko pogarszała – powiedziała podczas sesji sejmiku Elżbieta Lenc, członkini zarządu województwa.

Inflacja oraz podwyżki nie omijają placówek medycznych

Podwyżki cen towarów i usług, a w szczególności opału i paliw dają się już we znaki nowodworskiej placówce.
Z Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymujemy zbyt małą ilość pieniędzy, co będzie sukcesywnie powodowało wzrost zadłużenia naszej placówki oraz utratę płynności finansowej. Dodatkowym i bardzo ważnym problemem jest ciągły wzrost inflacji w Polsce, który powoduje, iż wyłonione w przetargach firmy rozwiązują z nami umowy, gdyż nie są w stanie dostarczać nam produktów i usług po wcześniej zadeklarowanych cenach i sukcesywnie je podnoszą. Do końca roku mamy zapewnione dostawy energii elektrycznej i ogrzewania, ale rząd musi znaleźć jak najszybciej rozwiązania systemowe w tym zakresie – dodaje Jacek Kacperski.

Będą zamykać oddziały?

Już od pewnego czasu mieszkańcy spotykają się z pewnymi ograniczeniami w dostępie do usług medycznych świadczonych przez NCM. Coraz częściej brak jest np. dyżurującego lekarza nocnej i świątecznej opieki medycznej. Dyżury pełnione są na przemian w Nowym Dworze Mazowieckim i w Nasielsku. Czy będzie konieczność zawieszania pracy całych oddziałów szpitalnych?
Będziemy robić wszystko, by do takiej sytuacji nie doszło. W momencie zawieszenia pracy oddziału, lekarze i personel medyczny odejdzie od nas i potem będzie bardzo trudno pozyskać specjalistów do pracy. Zapewne będziemy musieli podnieść ceny niektórych usług, które świadczymy komercyjnie oraz cały czas staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i dotacje. Czas covidowy pokazał nam, że możemy liczyć na wsparcie władz samorządowych z naszego powiatu oraz organizacji, czy lokalnych przedsiębiorców, za co serdecznie dziękujemy. Jednak to nie zapewni całkowitego bezpieczeństwa finansowego naszej placówki. Potrzebne są rozwiązania systemowe, które powinny płynąć ze szczebla ministerialnego – powiedział Dyrektor NCM.
Wsparcie darczyńców jest bardzo cenne, jednak to nie wystarczy, by szpital utrzymał płynność finansową i spełniał swoje podstawowe cele w ochronie zdrowia mieszkańców. Będziemy śledzić rozwój sytuacji.

G. M.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…