“Sprytne” małżeństwo

2018-02-23 6:46:47

13 lutego br., funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki Warszawa-Modlin, zatrzymali kobietę, która podawała się za obywatelkę Grecji. Jak się okazało następnego dnia z Aten wyruszył jej na pomoc mąż.

Kobieta została skontrolowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w hali odbioru bagaży Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, po przylocie samolotu z Aten. Do kontroli okazała grecki dowód osobisty, w którym zamieszczony był wizerunek innej osoby. Cudzoziemka nie potrafiła też odpowiedzieć na proste pytania zadawane jej przez funkcjonariuszy w języku greckim. Podczas sprawdzeń ustalono, że grecki dokument figuruje w bazach Straży Granicznej, jako utracony przez posiadacza. Z uwagi na powyższe okoliczności podjęto decyzję o zatrzymaniu kobiety podającej się za obywatelkę Grecji.

W wyniku dalszych czynności ustalono, że podróżna jest obywatelką Syrii. W dniu 14 lutego wobec cudzoziemki podającej się za obywatelkę Syrii, wszczęto postępowanie przygotowawcze. Syryjka usłyszała zarzut posłużenia się przed funkcjonariuszami Straży Granicznej, jako własnym greckim dowodem osobistym, stwierdzającym tożsamość innej osoby. Kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu, złożyła w swojej sprawie wyjaśnienia i poddała dobrowolnie karze grzywny. Wymiar kary został uzgodniony z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W międzyczasie do Straży Granicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, zgłosił się mężczyzna podający się za męża zatrzymanej obywatelki Syrii. Jak powiedział funkcjonariuszom przyleciał z Aten na Lotnisko Chopina i udał się do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w celu poszukiwania żony. Wylegitymował się dokumentem podróży dla uchodźcy wydanym przez władze Austrii. Oraz okazał syryjski dowód osobisty na dane żony, który okazał się podrobiony. Czynem swym wyczerpał znamiona przestępstwa opisane w art. 270 § 3 KK – kto czyni przygotowania do przestępstwa (…).

Mężczyzna został zatrzymany, i przedstawiono mu zarzut popełnienia wcześniej opisanego przestępstwa. Podejrzany złożył wyjaśnienia, przyznał się do popełnionego czynu podobnie jak małżonka skorzystał z prawa wynikającego z artykułu 335 § 1 KPK i dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Również ten wymiar kary został uzgodniony z prokuratorem dyżurnym Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim nadzorującym przedmiotowe postępowanie.

Mężczyzna z uwagi na zgodny z prawem pobyt na terytorium Schengen został zwolniony. Natomiast jego małżonka otrzymała decyzję wydaną przez Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zobowiązującą ją do powrotu.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *