Facebook

Są pieniądze na wymianę pieców

2017-06-20 10:24:57

Wymiana kotła w budynku to duży wydatek. Gmina Pomiechówek stwarza możliwości udzielenia dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny, prowadzi działania wspierające mieszkańców w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska dotyczących tzw. niskich emisji.

Program wymiany pieców cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2016 r. z wymiany starego kotła na nowy skorzystało 98 osób, natomiast w tym roku do udziału w projekcie zakwalifikowało się 110 mieszkańców z terenu gminy.

Już po raz drugi gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Pomiechówek”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a kolejnym etapem było podpisanie umów pomiędzy wnioskodawcami a wójtem gminy, co miało miejsce 12 czerwca w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Obecnie Gmina Pomiechówek oczekuje na zawarcie umowy z WFOŚiGW w Warszawie.

Mieszkańcy, którzy zgłosili się do programu, dokonają wymiany przestarzałego pieca na nowy. Otrzymają dotację do jego zakupu w kwocie 75 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. dla jednego beneficjenta – w grę wchodzi wymiana starego kotła/pieca węglowego na nowy (gazowy, olejowy lub opalany biomasą) oraz zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).

Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie do 31 sierpnia 2017 roku. By dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu pod numerami tel. 22 765 27 20 lub 22 765 27 22.

pomiechowek.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…