Seniorzy będą mieli swój Klub

2017-09-05 1:10:32

Seniorzy w gminie Nasielsk stanowią poważny odsetek mieszkańców. Co czwarty mieszkaniec nasielskiej gminy, ma więcej niż 60 lat. Mają oni oparcie i wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej poprzez działalność Domu Dziennego Pobytu i w Uniwersytecie III Wieku. Wszystko wskazywało, że potrzeby tej grupy ludzi są znacznie większe. Tym bardziej, że seniorów będzie przybywać. Ciągle jednak brakowało pieniędzy. Teraz je znaleziono.

Nasielski MOPS wystąpił z inicjatywą rozszerzenia działalności na rzecz tej grupy społecznej. Udało się mu pozyskać, w wyniku konkursu, dofinansowanie zewnętrzne z ministerialnego programu “Senior+”. Zaplanowano utworzenie Klubu Seniora na bazie Domu Dziennego Pobytu.

Aktualnie trwają prace adaptacyjno – remontowe w budynku przy ul. Warszawskiej 52. Ich zakres jest bardzo szeroki. Prowadzi je firma pana Sławomira Żbikowskiego “STYL – BUD” z Nasielska. Prace przebiegają sprawnie i właściciel firmy uważa, że ukończone zostaną przed przewidzianym terminem, tj. przed końcem października. W listopadzie placówka zostanie wyposażona w potrzebne do działalności klubu sprzęty.

Dyrektor MOPS Monika Nojbert jest przekonana, że placówka ta pozwoli seniorom na realizację wielu swych życiowych potrzeb, w tym i spotkanie w grupach, które są potrzebne ze względu chociażby na to, że w tym wieku często żyje się samotnie. Tu będzie można spędzać czas aktywnie. Będzie to niejako drugi dom, bo będzie tu i kuchnia, i łazienka, pralnia, toalety. Będzie też telewizor, komputer z dostępem do internetu. Organizowane też będą różnego rodzaju ciekawe zajęcia. Będzie można na przykład poćwiczyć na przyrządach pod okiem specjalisty, wziąć udział w ciekawej prelekcji na interesujące tematy, zabawić się, potańczyć

Klub ze swoją działalnością będzie wychodził na zewnątrz. Utrzymane zostaną dotychczasowe kontakty z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami, nawiązane zostaną też nowe kontakty.

Przewidywany koszt całości tego przedsięwzięcia wyniesie blisko 120 tys. złotych. 80% tej sumy pochodzić będzie z programu ministerialnego “Senior +”, resztę zapewni Gmina.

Przewiduje się, że Klub “na dobre” ruszy na początku grudnia. Aby stać się członkiem Klubu trzeba będzie mieć ukończonych 60 lat.

Andrzej Zawadzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *