SAMORZĄD. Człowiek o szerokich horyzontach

2019-07-22 11:57:36

Stefan Traczyk jest radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego wybranym z okręgu podwarszawskiego, tj. z terenu powiatów: nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego oraz warszawskiego zachodniego. Postanowiliśmy zadać naszemu rozmówcy kilka pytań odnośnie jego działalności samorządowej i najbliższych planów


E.G.: W lutym br. został Pan powołany do Państwowej Rady Ochrony Przyrody – organu opiniodawczo-doradczego w zakresie ochrony przyrody, działającego przy Ministrze Środowiska. Jakie są Pana zadania w Radzie?

S.T.: Do składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody zostałem powołany jeszcze 2016 roku, natomiast w lutym tego roku ukazało się obwieszczenie Ministra Środowiska, w którym już figuruję z tytułem naukowym doktora. Ponieważ w listopadzie ubiegłego roku obroniłem rozprawę doktorską na Wydziale Leśnym SGGW i teraz noszę tytuł doktora nauk leśnych – ale spieszę zauważyć, że zwolnień lekarskich nie wypisuję (śmiech). Natomiast w PROP pracuję w trzech komisjach, przy czym najwięcej czasu zajmuje praca w Komisji ds. Zwierząt oraz Komisji CITES, w której to Komisji zajmuje się opiniami na temat importowanego oraz eksportowanego drewna. Oczywiście drewna z drzew egzotycznych i rzadkich.

E.G.: Z jakimi problemami mogą się do Pana zwracać mieszkańcy?

S.T.: Mieszkańcy podwarszawskiego okręgu wyborczego – czyli z ośmiu powiatów podwarszawskich zwracają się do mnie naprawdę z różnymi sprawami i staram się pomagać w miarę możliwości. Ale nie ukrywam, że jestem specjalistą z zakresu ochrony środowiska i gospodarki leśnej. Dodatkowo społecznie jestem prezesem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, więc i to doświadczenie ułatwia mi podejmowanie interwencji w interesie naszych obywateli.

E.G.: Jakie są Pana plany na tę kadencję sejmiku? Jakie realizację są priorytetowe?

S.T.: Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to jestem człowiekiem otwartym o szerokich horyzontach działania. Jednakże w perspektywie Mazowsza niezbędna jest zmiana obecnego Zarządu PO-PSL, bo jego formuła wyczerpała się. Natomiast w perspektywie całej Polski i zbliżających się wyborów parlamentarnych niezbędne jest kontynuowanie reform realizowanych przez zjednoczoną prawicę.

E.G.: Dziękuję za rozmowę.

Stefan Traczyk zachęca do rozmów i konsultacji. Dyżury są prowadzone w miejscowościach powiatowych w zależności od napływających zgłoszeń, które można kierować na adres mailowy: stefan.traczyk@mazovia.pl lub pod numerem telefonu 692 216 532.

Ewa Gruszka

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *