Ruszy przebudowa ośrodka

2016-11-08 10:56:51

O potrzebie modernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Słonecznej w Pomiechówku mówi się od dawna. Inwestycja jest kosztowna, ale właśnie zakończył się termin składania ofert przez przedsiębiorców, którzy chcą ją zrealizować. Chętnych nie brakuje.

Działania zmierzające do przebudowy budynku ośrodka zdrowia zostały podjęte w 2013 roku. Po uzyskaniu projektu i pozwolenia na budowę przyszedł wreszcie czas na wybranie wykonawcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odnowiona przychodnia gotowa będzie pod koniec czerwca 2017 r. Do tego czasu pacjenci będą mogli korzystać z wizyt lekarskich tak jak do tej pory.

Jak zmieni się Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku? W ramach przeprowadzanej inwestycji zostaną przebudowane schody zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych, a wszystko będzie osłonięte przeszklonym daszkiem. Parter budynku będzie spełniał dwie funkcje, tj. pomieszczeń dla SZOZ oraz pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach inwestycji zostaną wydzielone dwa odrębne wejścia od strony południowej. Budynek będzie docieplony, a okna i drzwi wymienione. Przebudowana zostanie także instalacja sanitarna i elektryczna.

Przed budynkiem pojawi się parking dla 18 samochodów, w tym 5 miejsc na osób niepełnosprawnych i 1 miejsce dla postoju karetki. Dodatkowo na działce od strony północno-zachodniej powstanie 6 miejsc postojowych przeznaczonych dla pracowników.

Gmina zrealizuje inwestycję ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych pochodzących z dotacji udzielonej przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej. Na realizację zamówienia przeznaczono 1 362 875,82 zł brutto. Do Urzędu Gminy wpłynęło 13 ofert, z których najniższa opiewa na kwotę 940 544,47 zł, a najwyższa na 1 640 105,38 zł. Kryterium wyboru jest cena (40%) oraz okres gwarancji, przy czym każdy z wykonawców zadeklarował gwarancję wynoszącą 60 miesięcy. Czy spośród chętnych wykonawców komisja wybierze tę firmę, która podejmie się przebudowy ośrodka zdrowia? Jeśli tak się stanie, do 16 grudnia wykonawca będzie musiał wykonać roboty budowlane za minimalną kwotę 300 000 zł, a pozostałe roboty zakończyć do dnia 30 czerwca 2017 r. O tym, jaki będzie wynik przetargu, przekonamy się za kilka dni.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *