Facebook

Rozdzielili pieniądze

2018-09-25 2:35:34

Sołtysi trzech wsi Gminy Pomiechówek: Cegielni Kosewo, Kosewy i Wymysłów spotkali się w niedzielę 17 września aby omówić kwestię przyszłej współpracy przy organizacji przyszłorocznego Dnia dziecka. Przy okazji dokonano też oceny mijającej kadencji lokalnych radnych.

Jacek Stolarski, Tadeusz Witkowski i Cezary Pietrucin z satysfakcją wspominali tegoroczne obchody Dnia dziecka, jakie te trzy sołectwa wspólnie zorganizowały w Wymysłach. Dzięki skoordynowanej akcji i wsparciu radnej Teresy Cieślińskiej, wystarczyło środków na zamówienie atrakcji, na jakie nie byłoby stać poszczególnych wsi.

Niedzielna dyskusja była krótka. Wszyscy zgodzili się, iż podobne działania powinny być kontynuowane również w przyszłości. Takie też rozwiązanie zdecydowano się zaproponować mieszkańcom podczas organizowanych w tym tygodniu zebrać sołeckich.

Zarówno w Cegielni Kosewo jak i Kosewie mieszkańcy już zdążyli ten pomysł zaakceptować jednogłośnie. Ponadto Kosewa wyasygnuje 2 tys. zł. na remont figurki i ponad 13 tys. na drogi, Kosewa między innymi wyposaży miejscowy klub za 17 tys. zł. Natomiast Wymysły zdecydują dopiero w czwartek, ale i tu nikt nie spodziewa się sprzeciwu.

Sołtysi podczas spotkania omówili także działalność kończących swe kadencje radnych. W ich zgodnej opinii wszyscy dobrze przysłużyli się lokalnym społecznościom. Spośród radnych powiatowych, na ich szczególną sympatię zasłużyli panowie Paweł Calak i Andrzej Lenart. Natomiast najwięcej pochwał otrzymała radna gminna, Teresa Cieślińska. – Gdyby pani Teresa nie walczyła o nasze interesy, gdyby nie była pomocną w każdej potrzebie, nie głosowalibyśmy na nią od 30 lat – podsumował jeden z sołtysów.

pk

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…