Przyblakły blask koniczynki – oświadczenie

2018-11-30 4:55:07

Przed tygodniem relacjonowaliśmy dla Państwa zmiany personalne we władzach naszego powiatu i zakulisowe rozmowy, jakie do tego doprowadziły. Wydarzenia te rozegrały się na kilka godzin przed oddaniem numeru do druki. Mimo to, staraliśmy się skontaktować z każdym komitetem wyborczym. Nie zawsze się to udało. Niemniej, wypowiedź przedstawiciela PSL znalazła się w omawianym artykule.

Dopiero po kilku dniach nadeszła do nas korespondencja zawierająca oficjalne stanowisko PSL w przedmiotowej sprawie. Ponieważ zawiera ona całkiem nowe spojrzenie na tamte wydarzenia, postanowiliśmy opublikować ją w całości.

***

Zwracam się z prośbą o sprostowanie informacji podanej w artykule „Przygaszony blask koniczynki”: „Lokalne struktury partii żądały utrzymania stanowiska starosty dla Magdaleny Biernackiej i przewodniczącej rady Katarzyny Kręźlewicz. Jak na ironię, PSL nie chciał się bić o Pawła Calaka, który w ostatnich wyborach uzyskał rekordową liczbę głosów.”, ponieważ zawiera on nieprawdę.

Do prowadzenia rozmów w sprawie przyszłej koalicji Zarząd Powiatowy PSL upoważnił jednoosobowo Antoniego Kręźlewicza Prezesa Zarządu Powiatowego PSL. Przeprowadziłem rozmowy dotyczące ewentualnej przyszłej koalicji  z p. Jackiem Kowalskim reprezentującym WND, p. Zbigniewem Niezabitowskim i z p. Anną Małecką reprezentującą Zjednoczoną Prawicę, oraz z p. Bogdanem Ruszkowskim i p. Dariuszem Bieleckim reprezentujących Centrum Samorządowe, każdemu z partnerów proponowałem, aby starostą pozostała nadal p. Magdalena Biernacka, która miała niekwestionowane osiągnięcia w mijającej kadencji oraz bardzo duże poparcie na terenie powiatu w wyborach do sejmiku. Partnerzy w rozmowach nie kwestionowali tego faktu jak również odniosłem wrażenie, że aprobują tę propozycję. Z propozycją tą nie zgadzał się jedynie p. Bogdan Ruszkowski, ale wynikało to w mojej opinii z faktu prywatnej niechęci do p. Magdaleny Biernackiej.  Podczas rozmów zwracałem uwagę P. Ruszkowskiemu, że jego niechęć jest najbardziej niezrozumiała, albowiem jest to zaprzepaszczenie szansy, aby miasto i gmina Nasielsk posiadało starostę z Nasielska. Jak pokazały ostatnie fakty, prywatna niechęć oraz obawa co do rosnącej pozycji Pani Biernackiej na terenie gminy Nasielsk, przezwyciężyła interesy miasta. Zdając sobie sprawę, że klub radnych popierających PSL i kandydaturę Magdaleny Biernackiej liczy 4 osoby (nie 3 jak został to wskazane w treści artykułu), funkcję v-ce Starosty, Przewodniczącego rady, v-ce przewodniczącego oraz 2 członków zarządu proponowałem partnerom. Dla PSL-u wnioskowałem o funkcję starosty, a także o funkcję v-ce przewodniczącego i jednego etatowego członka zarządu dla p. Pawła Calaka, co przeczy informacjom jakoby p. Paweł Calak został pominięty w planach koalicyjnych. Nigdy podczas rozmów kolacyjnych nie padła z naszej strony propozycja utrzymania funkcji Przewodniczącej dla Katarzyny Kręźlewicz.

Nasza propozycja była analogiczna do tej z sąsiedniego powiatu Warszawsko- Zachodniego, gdzie p. Paweł Białecki, v-cew starosta od dwóch kadencji, gdy jego komitet otrzymał trochę słabszy wynik i musiał funkcję v-ce starosty zaproponować koalicjantowi, swojemu dotychczasowemu v-ce staroście zaproponował funkcję etatowego członka Zarządu, którą ten z honorem przyjął.

 

 

Antoni Kręźlewicz

Prezes Zarządu Powiatowego

Polskiego stronnictwa Ludowego

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *