Programista jako przedsiębiorca: jak rozpocząć własną działalność gospodarczą?

2023-06-14 3:36:03
Założenie własnego przedsiębiorstwa jako programisty może stanowić fascynujący etap w rozwoju zawodowym. Poniżej przedstawiam proces, który warto przejść krok po kroku i na co należy zwrócić uwagę przed rejestracją działalności gospodarczej jako programista.

Programista – własną działalność, jak ją założyć krok po kroku.

Przytaczając ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

 • Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
 • Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo jest uważane za zorganizowane, jeśli zostały podjęte konkretne działania w celu jego organizacji, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup reklam lub opublikowanie ogłoszeń oferujących usługi do sprzedaży. Jeśli działalność jest prowadzana w sposób systematyczny i powtarzalny, bez charakteru przypadkowego lub sporadycznego, można uznać ją za kontynuowaną.

Kiedy programista nie musi rejestrować działalności ?

Czasami programiści nie są zmuszeni do zarejestrowania działalności gospodarczej. Na przykład dochód z sprzedaży aplikacji w App Store może być traktowany jako dochód generowany przez prawa majątkowe, co nie wymaga rejestracji.

Jak programista może założyć własną firmę? I czym ona dokładnie jest?

Działalność gospodarcza, a dokładniej jej definicja, może prowadzić do różnych interpretacji przez organy podatkowe. W związku z tym warto rozważyć, czy posiadanie działalności nie będzie w danym przypadku bezpieczniejszą opcją do udokumentowania osiąganych dochodów.

Własna działalność gospodarcza jako programista krok po kroku.

Przed zarejestrowaniem działalności, programista powinien rozważyć pewne kwestie formalne. Na przykład, jaką formę opodatkowania wybrać i czy zarejestrować się jako płatnik VAT-u.

Rejestracja firmy

Rejestracja przedsiębiorstwa jest darmowa. Aby zarejestrować działalność, należy wypełnić i złożyć formularz CEIDG-1 w dowolnym urzędzie miejskim, gminnym lub dzielnicowym. Można to zrobić osobiście, za pomocą przesyłki listowej (z potwierdzeniem notarialnym), telefonicznie lub – jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub profil zaufany – drogą internetową.

Formularz CEIDG-1 służy jednocześnie jako wniosek o przyznanie numeru REGON i NIP.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie założenia własnej działalności sprawdź.   https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy 

ZUS.

W ciągu 7 dni od złożenia formularza CEIDG-1 należy zarejestrować się w ZUS jako płatnik składek. Można to zrobić osobiście lub drogą elektroniczną, przy pomocy platformy pue.zus.pl.

Rejestracji dokonuje się na wniosku ZUS ZUA (rejestracja do składek społecznych i zdrowotnej) lub ZUS ZZA (rejestracja jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego – jeśli jest się dodatkowo zatrudnionym na umowę o pracę i zarabia minimum krajowe).

Początkujący przedsiębiorcy, w tym także wspólnicy spółki cywilnej, mają możliwość korzystania przez okres 24 miesięcy z ulgi w opłacaniu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, czyli z tzw. ZUSu preferencyjnego.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

 1. W okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nie byli Państwo zaangażowani w żadną formę działalności biznesowej.
 2. Jeśli planują Państwo świadczyć usługi na rzecz poprzedniego pracodawcy, dla którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali Państwo zadania związane z przyszłą działalnością gospodarczą w ramach umowy o pracę lub spółdzielczego stosunku pracy

Programista który założy przedsiębiorstwo.

W przypadku osób, które zarejestrują swoje przedsiębiorstwo, będąc jednocześnie zatrudnionymi na pełny etat i osiągającymi wynagrodzenie co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego, nie jest wymagane opłacanie pełnych składek ZUS. Zamiast tego, w ramach prowadzonej działalności, należy opłacać jedynie składkę zdrowotną (o wysokości 297,28 zł w roku 2017).

Podatek dla programistów

Podczas rejestracji przedsiębiorstwa, programista ma opcję wyboru formy opodatkowania, która jest ustalana przy wypełnianiu formularza CEIDG-1. Programista może zdecydować się na:

 • Opodatkowanie według skali podatkowej (18% lub 32%) – ta forma pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych i możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem.
 • Podatek liniowy (19%) – jest to stała stawka podatku, niezależna od wysokości dochodu.
 • Ryczałt ewidencjonowany (usługi związane z oprogramowaniem zazwyczaj opodatkowane są stawką 17%) – ta forma opodatkowania uniemożliwia rozliczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, dlatego niewielu programistów decyduje się na nią.

Skorzystaj z księgowości dla programistów, które oferuje Ifirma: https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-dla-programistow

Programista a były pracodawca.

Dodatkowo, osoby mające zamiar oferować usługi dla swojego poprzedniego pracodawcy (o takim samym charakterze, jakie wykonywały podczas zatrudnienia na umowę o pracę), w pierwszym roku prowadzenia działalności nie mają możliwości wyboru podatku liniowego ani ryczałtu. Usługi świadczone przez samozatrudnionych programistów są wyłączone z możliwości opodatkowania kartą podatkową.

Podatek VAT

Początkujący przedsiębiorcy mają opcję skorzystania z odroczenia płatności podatku VAT. Odroczenie może być przyznane na podstawie kryteriów dotyczących dochodu lub rodzaju działalności.

Jednak istnieją pewne rodzaje działalności, które wymagają rejestracji jako płatnik VAT już od pierwszej transakcji. Dotyczy to m.in. usług doradczych.

Płatnik VAT

Zarejestrowanie się jako płatnik VAT może być opłacalne dla programistów, którzy współpracują z firmami, które są zarejestrowane jako płatnicy VAT, często dokonują dużych zakupów (co pozwala na odliczenie podatku VAT od kosztów) lub świadczą usługi głównie dla podmiotów zagranicznych.

Rejestracja jako płatnik VAT wymaga złożenia formularza VAT-R w odpowiednim urzędzie skarbowym.

VAT-UE

Jeśli programista ma zamiar oferować usługi dla podmiotu zagranicznego, który jest zarejestrowany w ramach systemu podatku VAT-UE (np. Apple), konieczne jest zarejestrowanie się w Polsce jako podatnik VAT-UE.

Rejestracja do podatku VAT-UE odbywa się również poprzez wypełnienie formularza VAT-R. Niemniej jednak, nie oznacza to, że programista musi również zarejestrować się jako płatnik VAT w swoim kraju. Jeśli ma taką możliwość, nadal może korzystać z ulgi podatkowej.

Odpowiednie miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Programista może prowadzić swoją firmę w wynajmowanym lokalu biurowym, wirtualnym biurze, prywatnym mieszkaniu lub w mieszkaniu wynajętym od innego właściciela.

Podczas rejestracji firmy, oprócz wniosku CEIDG, konieczne jest złożenie oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa do korzystania z nieruchomości, której adresy zostały podane w formularzu rejestracyjnym.

Obecnie pracownicy urzędów skarbowych skupiają się na weryfikacji prawo-tytułu do nieruchomości. Sprawdzają również, czy działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona pod podanym adresem. Programista, który zamierza prowadzić firmę w wynajmowanym mieszkaniu, powinien posiadać umowę najmu, która zawiera informację o zgodzie właściciela na prowadzenie działalności w tym miejscu.

Warto pamiętać, że lokale przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej są obciążone wyższym podatkiem od nieruchomości. Dlatego można rozważyć wydzielenie części takiej nieruchomości na cele biznesowe, na przykład 15 metrów kwadratowych, co pozwala obniżyć lub nawet uniknąć tego podatku.

Samozatrudnienia programisty – koszta, wydatki.

Każda działalność generuje pewne wydatki – na przykład składki ZUS. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych lub liniowych, mają świadomość, że im wyższe są poniesione koszty w danym okresie, tym niższy będzie podatek dochodowy do zapłacenia. Dlatego starają się uwzględnić jak najwięcej wydatków związanych z prowadzeniem działalności w celu zmniejszenia swojego obciążenia podatkowego.

Przykładowe koszta związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 1. Wynajem lub zakup lokalu biurowego.
 2. Opłaty za usługi telekomunikacyjne, takie jak telefon i internet.
 3. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją sprzętu komputerowego i biurowego.
 4. Wydatki na materiały biurowe, takie jak papier, długopisy, drukarki itp.
 5. Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Opłaty za usługi księgowe lub program do prowadzenia księgowości.
 7. Wydatki na marketing i reklamę, takie jak koszty tworzenia strony internetowej, kampanie reklamowe, druk materiałów promocyjnych itp.
 8. Opłaty za szkolenia i rozwój zawodowy.
 9. Koszty podróży służbowych, takie jak przejazdy, noclegi, wyżywienie.
 10. Opłaty za usługi prawne lub doradcze.

Oczywiście lista kosztów prowadzenia działalności może być dłuższa i zależy od specyfiki danej branży i potrzeb przedsiębiorcy.

Własna firma nic prostszego.

Jak programista może rozpocząć własną działalność gospodarczą? Odpowiedź na to pytanie wydaje się skomplikowana. Jednak zakładanie firmy nie jest trudne ani czasochłonne. Najwięcej czasu zajmuje zdobycie informacji dotyczących związanych z nią kwestii, na przykład wyboru formy opodatkowania czy rejestracji do VAT. Sama procedura składania formularzy jest jednak bardzo prosta – szczególnie gdy korzysta się z interaktywnego formularza CEIDG-1 dostępnego online.

Artykuł zewnętrzny

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *