Procedury związane z kremacją zwłok

2017-04-20 3:00:19

Kremacja zwłok polega na spopieleniu ciała osoby zmarłej. Spalenie przeprowadzane jest w specjalnej trumnie kremacyjnej, wykonanej najczęściej z drewna. Ze względów bezpieczeństwa trumna do spalania zwłok nie powinna posiadać żadnych warstw lakieru ani metalowych elementów. Po spaleniu, szczątki umieszczane są w urnie, którą wydaje się osobom upoważnionym, najczęściej rodzinie.

 

Jak przebiega kremacja zwłok?

Kremacja jest jedną z usług pogrzebowych, przy której konieczne jest zachowanie procedury dotyczącej tradycyjnego pogrzebu. Pochówek ciała obejmuje odbiór i przewóz zwłok ze wskazanego miejsca do zakładu pogrzebowego, potem do krematorium, przygotowanie ciała do skremowania oraz proces spalenia ciała w trumnie kremacyjnej. Kremacja w Warszawie zawiera również obsługę pochówku polegającą na zadbaniu o wszelkie formalności cmentarne, m.in. transport karawanem oraz osunięcie urny do grobu (źródło: platforma usług pogrzebowych Bluneral). Przygotowanie ciała do skremowania odbywa się podobnie jak przy tradycyjnym pogrzebie. Rodzina lub inne osoby (np. zatrudnione w zakładzie pogrzebowym) wykonują podstawowe zabiegi pielęgnacyjno-kosmetyczne (mycie, czesanie) oraz ubierają osobę zmarłą. Przygotowane ciało przewożone jest do krematorium, gdzie umieszcza się je w drewnianej trumnie i poddaje spaleniu, które trwa około trzech godzin. Po zakończeniu procesu spopielania zwłok, szczątki zmarłego przesypywane są do urny. Pochówek z kremacją nierzadko przebiega w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest pożegnanie zmarłego przez najbliższą rodzinę, a następnie spalenie ciała, podczas którego bliscy mogą przebywać w specjalnej sali ceremonialnej w celu np. wspominania zmarłego. Drugim etapem jest właściwy pogrzeb – urna z prochami zostaje osunięta do grobu lub umieszczona w kolumbarium (jest to cmentarna budowla; urnę umieszcza się we wnęce w tzw. ścianie pamięci).

Prawo dotyczące kremacji zwłok

Polskie prawo reguluje kwestię pochówku oraz obchodzenia się ze zwłokami w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku. Przepisy zawarte w tej ustawie mówią m.in. o tym, że „zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach” (art. 12 w/w ustawy). Oznacza to, że skremowanych zwłok umieszczonych w urnie nie można przetrzymywać w domu. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących pochówku jest wykroczeniem i wiąże się z karą grzywny lub pozbawienia wolności.

 

Comments

comments

3 komentarze

  1. Ja odpowiedz

    To nasze państwo to wszędzie się musi wtrącać, nawet w tak osobista sprawę jak zwłoki członków rodziny.

  2. annika odpowiedz

    Nie jestem w stanie pojąć dlaczego ktoś za mnie będzie decydować co mam zrobić z prochami bliskiej osoby? Dlaczego ktoś obcy ma mieć więcej praw względem członka mojej rodziny niż sama rodzina? A w zakładzie Hades w Białej kremacja rzeczywiście jest tańsza od tradycyjnego pochówku.

  3. nonteriusz odpowiedz

    Możesz znaleźć więcej informacji na ten temat w zakładzie Hades z Białej Podlaskiej ale mogę Ci powiedzieć że jeśli chodzi o kwestie finansowe to kremacja jest najtańszą z możliwych opcji…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *