Facebook
POWIAT. Sięgają po pieniądze z Polskiego Ładu

2022-03-03 2:42:25

28.02 był ostatnim dniem na składanie przez gminy wniosków do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Wiemy o jakie pieniądze i na jakie cele aplikują gminy z powiatu nowodworskiego


Pomiechówek

Gmina Pomiechówek złożyła 5 wniosków do Programu inwestycji Strategicznych (3 w edycji 2. i 2 w edycji 3. PGR).
Edycja 2:
– Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu.
Kwota wnioskowana 5 mln. zł, wkład własny 15%. Powstanie obiekt służący obsłudze inwestorów a także miejsce świadczenia usług społecznych na rzecz mieszkańców;
– Kompleksowy projekt służący niezależności energetycznej Gminy Pomiechówek.
Kwota wnioskowana 30 mln. zł, wkład własny 5%. Projekt będzie polegał na budowie farmy fotowoltaicznej i zaopatrzeniu budynków publicznych w gminie Pomiechówek w pompy ciepła i fotowoltaikę. Wybudowane zostaną również stacje ładowania dla autobusów elektrycznych;
– Budowa obwodnicy Pomiechówka wraz z przeprawą mostową. Wnioskowana kwota 65 mln. zł., wkład własny 5%. Projekt polega na budowie alternatywnej drogi dla DK 62 i tym samym wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z centrum gminy Pomiechówek.
Edycja 3PGR:
– Budowa i modernizacja dróg w miejscowościach po byłych PGR na terenie gminy Pomiechówek. Wnioskowana kwota 5mln. zł., wkład własny 2%;
– Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach po byłych PGR na terenie Gminy Pomiechówek. Wnioskowana kwota 2 mln. zł., wkład własny 2%.
W miejscowości popegeerowskiej Nowy Modlin powstanie świetlica wiejska plac rekreacyjno-sportowy. W miejscowości Kosewo zostanie zrewitalizowany zbiornik wodny wraz z otoczeniem wokół.

Nasielsk

Urząd Miejski w Nasielsku złożył dwa wnioski w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:
– Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz budowa budynku o funkcji sportowo-rekreacyjnej – kwota wnioskowanych środków to 8.550.000,00 zł;
– Modernizacja infrastruktury oświatowej gminy Nasielsk dot. szkoły podstawowej w Budach Siennickich, szkoły podstawowej w Dębinkach oraz szkoły podstawowej nr 1 w Nasielsku – kwota wnioskowanych środków to 4.420.000,00 zł.

Leoncin

Gmina Leoncin składała wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej oraz poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Leoncin poprzez budowę dróg gminnych. Łączną wysokość dofinansowania to ok. 8 mln zł.

Zakroczym

W ramach kolejnego rządowego naboru Programu Inwestycji Strategicznych gmina przygotowała wnioski na:
– przebudowę i modernizację dróg gminnych;
– modernizację oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu;
– budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach.
W ramach dodatkowego naboru dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y składane są 2 dodatkowe wnioski na:
– przebudowę i modernizację dróg gminnych w m. Wólka Smoszewska, Mochty-Smok wraz z budową oświetlenia w miejscowości Strubiny;
– budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Duchowizna (II etap).

Nowy Dwór Mazowiecki

W naborze gmina wnioskowała o kolejne 5 mln zł na:
– system dróg lokalnych;
– rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Czosnów

Gmina złożyła łącznie 5 wniosków. Trzy w edycji drugiej i dwa w trzeciej dla byłych terenów, gdzie znajdowały się PGR-y.
2 edycja:
– odbudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie, wnioskowana kwota dofinansowania 8 900 000 zł;
– budowa centrum kultury i sportu w Czosnowie, kwota 30 300 000 zł;
– przebudowa drogi gminnej 240269 W Czeczotki – Wrzosówka, wniosek opiewa na kwotę 1 450 000 zł.
3 edycja PGR:
– budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej od ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany. Wnioskowana kwota 1 200 000 zł;
– rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków – Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów. Wniosek opiewa na kwotę 1 256 100 zł.

MM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *