POWIAT NOWODWORSKI. Plaga cofniętych liczników

2020-01-26 6:38:46

Policjanci wydziału ruchu drogowego komendy powiatowej policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ujawniają coraz więcej przypadków cofniętych liczników. Od 1 stycznia 2020 r. ingerencja we wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego jest przestępstwem, zagrożonym karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności

Już 2 stycznia około godz. 16:00 policjanci nowodworskiego ruchu drogowego, w Borkowie (gm. Nasielsk), zatrzymali do kontroli Opla Corsę. Podczas wykonywanych czynności okazało się, że faktyczny stan licznika jest cofnięty o 71 500 km w porównaniu z zapisem w centralnej ewidencji pojazdów. Na miejscu wykonano oględziny pojazdu oraz dokumentację. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzone będą przez komisariat policji w Nasielsku, pod nadzorem pułtuskiej prokuratury. Nie był to jednak odosobniony przypadek.

Jak się okazuje, w ciągu 3 tygodni od wejścia nowego prawa w życie, nowodworscy policjanci wielokrotnie ujawniali cofnięte liczniki. Rekordzista z Cybulic Małych (gm. Czosnów) miał cofnięty licznik aż o 295 000 km!

INFORMUJEMY!

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 306 a Kodeksu Karnego

Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

st. asp. Joanna Wielocha

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *