POWIAT NOWODWORSKI. Bezrobocie najniższe od 28 lat. Czy na pewno?

2020-02-01 4:31:46

Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Maz. na koniec 2019 r. w naszym powiecie zarejestrowanych było 1827 osób bezrobotnych, co daje rekordowo niską stopę bezrobocia, czyli 5,7%

O ile powyższe statystyki napawają optymizmem, o tyle należy pamiętać, że jest to oficjalna liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotni, czyli takich osób, które osobiście udały się do Powiatowego Urzędu Pracy w poszukiwaniu zatrudnienia. Nieznana jest dokładna liczba osób, które faktycznie nie pracują (z różnych przyczyn), a nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Według różnych szacunków tzw. ukryte bezrobocie może być zdecydowanie wyższe.

Liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Maz. na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła: 1827 osób, w tym 958 kobiet.

56 bezrobotnych zostało skierowanych na szkolenie w 2019, natomiast staż odbyły 104 osoby. W ubiegłym roku z ewidencji osób bezrobotnych wyrejestrowano 1409 osób, które podjęły pracę.

Jak kształtowało się to na przestrzeni lat? Począwszy od 2000 r. stopa bezrobocia w naszym powiecie sukcesywnie maleje. W 2000 r. było to 18,3%, podczas gdy w całym województwie mazowieckim było to 10,8%, natomiast ogółem w Polsce bezrobocie wynosiło 15%. Najwyższe bezrobocie w naszym powiecie zanotowano w 2003 r. które wyniosło wtedy 24,1%. Najwyższe było wtedy również w całym woj. mazowieckim – 15,4% oraz w Polsce ogółem – 20%.

Na koniec 2018 r. w powiecie nowodworskim stopa bezrobocia wynosiła 5,9%, w woj. mazowieckim 4,9%, natomiast w Polsce ogółem było to 5,8%. Są to najniższe wartości od 1990 r. kiedy to oficjalnie w Polsce bezrobocie wynosiło 5%.

EG /fot. ndm.praca.gov.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *