POWIAT. Nowodworska Karta Dużej Rodziny

2019-06-13 10:53:25

Komitet Społeczny na rzecz rozwoju Powiatu Nowodworskiego “Przedsiębiorczy Nowodworski” z panem Grzegorzem Żeberkiem na cele, złożył pod koniec maja wniosek o wsparcie inicjatywy wprowadzenia na terenie całego naszego powiatu, jednolitej Nowodworskiej Karty Dużej Rodziny

Wniosek był już złożony na biurko poprzedniego starosty, pani Magdaleny Biernackiej, jednak wtedy pomysł nie spotkał się z zainteresowaniem władz powiatu. Tym razem, obecny starosta Krzysztof Kapusta, spojrzał łaskawszym okiem na pomysł wsparcia rodzin i wyraził chęć dopracowania i wdrożenia inicjatywy.

– 10 czerwca na zaproszenie starosty nowodworskiego pana Krzysztofa Kapusty odbyło się spotkanie w sprawie możliwości wprowadzenia Nowodworskiej Karty Dużej Rodziny. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Pan starosta bardzo przychylnie wyrażał się w sprawie możliwości wprowadzenie takiej inicjatywy. Rozmowa była merytoryczna i rzeczowa. Błyskawicznie ustaliliśmy dalszy plan działań, w postaci konsultacji z samorządami lokalnymi oraz potencjalnymi partnerami programu – relacjonuje pomysłodawca inicjatywy, Grzegorz Żeberek.

Jaki jest cel wprowadzenia Karty?

– Co do zasady, propozycja Nowodworskiej Karty Dużej Rodziny, ma za zadanie wyeliminować nierówności mieszkańców naszego powiatu w dostępie do usług edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Ponadto, według zaproponowanych przeze mnie rozwiązań istotnym elementem w lokalnym programie rozwoju jest skorzystanie nie tylko z infrastruktury samorządowej, ale aktywne włączenie do działania lokalnych przedsiębiorców, którzy mogą być istotnymi partnerami programu – dodaje G. Żeberek.

Jak się okazuje, program funkcjonuje już w wielu powiatach w Polsce, m.in. w powiecie wołomińskim.

– Wołomiński Powiatowy Program Polityki Prorodzinnej TAKrodzina.pl opracowaliśmy i przyjęliśmy w 2012 roku, gdy pełniłem funkcję starosty wołomińskiego. Był to pierwszy w Polsce kompleksowy program prorodzinny na poziomie powiatu. Co ważne program działa do dziś, mimo drugiej już zmiany władz powiatu – mówi Piotr Uściński, były starosta wołomiński, a obecnie poseł na Sejm VIII kadencji.

Głównym celem polityki prorodzinnej było tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny.

– Opracowaliśmy projekt Powiatowej Karty Rodziny, pierwszej takiej karty w Polsce. Każda gmina i każde miasto powiatu mogło przystąpić do programu, a starostwo udzieliło specjalnych finansowych dotacji na wprowadzenie przez nie systemu zniżek i ulg. Drugim ważnym celem programu był wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa i rodziny jako podstawy rozwoju społeczeństwa. Zaplanowaliśmy tu szereg działań, m.in. wspieranie poradnictwa i szkoleń dla rodzin i chcących założyć rodzinę oraz wspieranie rozwoju organizacji społecznych stawiających sobie za cel dobro rodziny, przeprowadzenie programów edukacyjnych pokazującego wartość rodziny i dziecka. Program przewidywał realizację wielu działań na zlecenie powiatu przez organizacje pozarządowe finansowane w ramach konkursów – dodaje poseł, P. Uściński,

O wynikach dalszych konsultacji i wprowadzenia programu będziemy informować na bieżąco.

Ewa Gruszka

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *