Facebook
POWIAT. Matura inna niż dotychczas. Wyniki matur w powiecie

2020-08-18 10:17:11
Tegoroczne egzaminy maturalne dla absolwentów liceów i techników były pod wieloma względami inne nich dotychczas. Jak poradzili sobie z nimi abiturienci z powiatu nowodworskiego?


11 sierpnia Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznych matur. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną egzaminy odbyły się w czerwcu br. a nie jak to zwykle bywało, na początku maja. Uczniowie przystąpili tylko do części pisemnej, z części ustnej zrezygnowano z uwagi na pandemię. Każdy maturzysta pisał obowiązkowy egzamin z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Dodatkowo trzeba było wybrać dowolny przedmiot, z którego obowiązywał egzamin w wersji rozszerzonej.

Powiat vs. województwo

W całej Polsce do egzaminów przystąpiło blisko 260 000 uczniów. W powiecie nowodworskim w szkołach średnich mieszczących się w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Pomiechówku w terminie głównym egzamin dojrzałości zdawało 363 uczniów. W Nowym Dworze Maz. – 217, w Nasielsku – 104, a w Pomiechówku 42 osoby. Maturę w pierwszym terminie zdało 70,4% uczniów, co plasuje nasz powiat w połowie stawki (na 24. miejscu wśród 44 powiatów) w całym województwie mazowieckim, gdzie zdawalność wyniosła 77%. Z przedmiotów obowiązkowych uczniowie powiatu nowodworskiego osiągnęli nieco słabsze wyniki na ogólnym tle województwa. I tak z języka polskiego średni wynik w powiecie to 51,18% (w województwie 54,49%) i odpowiednio: matematyka – 48,40% (mazowsze -55,24%), język angielski 67% (mazowsze – 73,57%), język rosyjski 47,5% (mazowsze – 57,75%). Wyjątkiem jest język niemiecki, gdzie 4 zdających uczniów z naszego powiatu osiągnęło średni wynik 72,5% (mazowsze – 65,86%).

Licealiści vs. absolwenci techników

Tradycyjnie z maturami lepiej poradzili sobie licealiści niż absolwenci średnich szkół zawodowych. Na 198 licealistów w powiecie nie udało się zdać egzaminów 46 osobom. Z kolei wśród 163 absolwentów techników matury nie zdało 61. Najlepiej z egzaminami poradzili sobie uczniowie z Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie zdawalność wyniosła 83,4% w Nasielsku to 54,9%, a w Pomiechówku 49,5%. Napopularniejszym językiem obowiązkowym był jak zwykle angielski. 4 uczniów z Nowego Dworu Maz. wybrało język niemiecki, a 8 z Nasielska język rosyjski. Wśród przedmiotów rozszerzonych największą popularnością cieszył się również język angielski, którego zdawało 183 uczniów. Na drugim miejscu język polski, 90 uczniów wybrało ten przedmiot, a na trzecim geografia, którą zdawało 76 abiturientów. Potem odpowiednio matematyka (71 zdających), historia (58), wiedza o społeczeństwie (44), biologia (40), fizyka (23), chemia (19), język niemiecki (4). Znaleźli się śmiałkowie, którzy jako przedmiot rozszerzony zdawali j. francuski (1 uczeń), język łaciński i kulturę antyczną również jedna osoba oraz jeden uczeń filozofię, z której osiągnął wynik 70%.

  Do 14 sierpnia uczniowie, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego obowiązkowego przedmiotu mieli czas na złożenie pisemnego oświadczenia woli o przystąpienia do poprawki. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września br. o godz. 14:00. Wszystkim gratulujemy sukcesu, a za poprawkowiczów mocno trzymamy kciuki, by jeszcze w tym roku mogli cieszyć się ze zdobycia świadectwa dojrzałości.

Małgorzata Mianowicz

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *