POWIAT. Kasa w drugiej edycji Polskiego Ładu przyznana

2022-06-04 6:54:58

W poniedziałek (30.05) rząd ogłosił wyniki naboru wniosków do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W gminach powiatu nowodworskiego wyremontowane zostaną nowe drogi, powstanie nowa infrastruktura sportowa i oświatowa oraz kanalizacja


– Dla nas nie ma małych powiatów. Nie ma małych gmin. Wszystkie one są wielkie, wszystkie są ważne, bo w każdej z nich są wielkie sprawy i w każdej żyją polskie rodziny. Polska jest jedna, dlatego dla wszystkich gmin i wszystkich powiatów, dla wszystkich miast i wszystkich wiosek ten program ma stworzyć nowe perspektywy cywilizacyjne – powiedział podczas konferencji prasowej Premier Matusz Morawiecki.
Środki przyznane zarówno dla powiatu, jak i poszczególnym gmin sięgają ponad 45 milionów złotych.

Powiat Nowodworski
– przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin – Nowiny – Leoncin, kwota 8 455 000,00 zł;

Gmina Leoncin:
– Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, kwota 3 455 000 zł,
– Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Leoncin, kwota 4 560 000 zł;

Gmina Zakroczym:
– Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Wojszczycach, kwota 4 994 800 zł;

Gmina Czosnów:
– Rozbudowa drogi gminnej (Czeczotki-Wrzosówka), kwota 1 450 000 zł,
– Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie, kwota 8 900 000 zł;

Gmina Nasielsk:
– Modernizacja infrastruktury oświatowej w gminie, kwota 4 420 000 zł;

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki:
– Modernizacja infrastruktury drogowej na ternach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Maz., kwota 5 000 000 zł;

Gmina Pomiechówek:
– Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu, kwota 5 000 000 zł.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *