POWIAT. Kasa na inwestycje: skorzysta niemal każdy

2021-07-09 11:07:17

30 czerwca br. przedstawiciele gmin subregionu warszawskiego zachodniego podpisali z wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego umowy na dofinansowanie inicjatyw sołeckich, przebudowę dróg gminnych, doposażenie strażnic oraz projektów związanych z ochroną środowiska. Wśród dofinansowanych projektów nie zabrakło również tych z naszego powiatu

Drogi dojazdowe, oświetlenia LED, remonty strażnic i doposażenie OSP, a także ochrona powietrza, remonty świetlic wiejskich oraz budowa placów zabaw i modernizacja terenów rekreacyjnych – to kolejne działania dofinansowywane przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach samorządowych programów wsparcia.

– Każdego roku nasze programy wsparcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem samorządów lokalnych. Pokazuje to, jak bardzo jest potrzebna taka pomoc finansowa. Wsparcie skierowane jest na konkretne działania, wskazane wcześniej przez gminy, powiaty i miasta. Inwestycje, które zostaną zrealizowane będą służyły mieszkańcom, poprawią jakość i komfort ich życia – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 127 inicjatyw sołeckich z powiatów grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

Poniżej przedstawiamy wykaz gmin i inicjatyw, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Mazowsza w powiecie nowodworskim.

Inicjatywy w sołectwach

Gmina Czosnów:

– na zagospodarowanie terenu w sołectwach: Czeczotki, Dębina, Kazuń Polski oraz Łosia Wólka – kwota po 10 000 zł,

– na wymianę oświetlenia na Led w sołectwach: Adamówek, Kaliszki, Janówek, Truskawka – kwoty od 6 750 zł do 10 000 zł.

Gmina Leoncin:

– budowa placu zabaw w miejscowości Gniewniewice Nowe oraz w sołectwie Nowa Mała Wieś – po 10 000 zł,

– budowa plenerowej siłowni w sołectwie Wilków nad Wisłą – kwota 10 000 zł.

Gmina Nasielsk:

– wykonanie ogrodzenia działki w miejscowości Andzin,

– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinowo,

– utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Borowe,

– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mazewo Włościańskie,

– zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa Miękoszyn,

– wykonanie ogrodzenia w miejscowości Dobra Wola,

– modernizacja infrastruktury służącej użyteczności publicznej w

miejscowości Morgi,

– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lorcin,

– wykonanie ogrodzenia działki w Lubominie,

– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyczki Pieniążki,

– zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Głodowo Wielkie,

– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiktorowo,

– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popowo Południe,

– wykonanie ogrodzenia działki w miejscowości Borkowo,

– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jackowo Włościańskie,

– wykonanie placu zabaw w miejscowości Kosewo,

– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo,

– modernizacja infrastruktury służącej użyteczności publicznej w

miejscowości Ruszkowo.

Każdy z projektów otrzymał maksymalne dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł.

Gmina Pomiechówek:

– budowa punktów świetlnych w miejscowości Wymysły na potrzeby

mieszkańców sołectwa,

– rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Cegielnia

Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa,

– budowa świetlicy wiejskiej Etap I w miejscowości Kosewko na potrzeby

mieszkańców sołectwa,

– zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw miejscowości Falbogi

Borowe na potrzeby mieszkańców sołectwa,

– remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomiechówek na potrzeby

mieszkańców sołectwa.

Gmina Zakroczym:

– zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Smoły,

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo,

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Strubiny,

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia,

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo.

Zarówno w gminie Pomiechówek jak i Zakroczym wszystkie projekty będą dofinansowane kwotą 10 tys. zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Dodatkowo w subregionie warszawskim zachodnim dofinansowanie na remont strażnic i zakup profesjonalnego sprzętu w wysokości ponad 2 mln zł trafi do jednostek OSP na 63 inwestycje. W naszym powiecie jest to kwota 369 461,00 zł dla strażaków ochotników. Poniżej wykaz jednostek, spis projektów oraz wysokości wsparcia:

Czosnów – zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 2 szt. latarek- 19 410 zł,

Leoncin – modernizacja strażnicy – 25 000 zł,

Wilków Polski – zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 5 szt.

radiotelefonów nasobnych – 20 000 zł,

Nasielsk- zakup 6 szt. aparatów powietrznych z butlą kompozytową, 4 szt.

sygnalizatorów bezruchu – 18 673 zł,

Psucin zakup 4 szt. aparatów powietrznych z butlą kompozytową, 4 kompletów

odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 18 378 zł,

Nowy Dwór Mazowiecki – nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą – 80 000 zł,

Pomiechówek – zakup 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 20 000 zł

Goławice Pierwsze – zakup 4 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 4 szt.

aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską i butlą – 20 000 zł

Zakroczym – zakup ciężkich nożyc hydraulicznych ratownictwa technicznego – 20 000 zł

Trębki Nowe – zakup 10 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 15 500 zł

Nowy Dwór Mazowiecki – remont strażnicy – 25 000 zł

Pomiechówek – remont strażnicy – 25 000 zł

Trębki Nowe – remont strażnicy – 12 500 zł

Drogi dojazdowe do terenów rolnych

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w inwestycji dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Samorządy otrzymają dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono ponad 2,7 mln zł. Jak podkreśla Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego – obszary rolnicze zasługują na szczególne wsparcie.

– Na Mazowszu aż 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolnicze. Znajdziemy je również w okolicach stolicy. Właśnie dlatego każdego roku przeznaczamy środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Poprawia to komfort życia na tych terenach i znacznie ułatwia pracę rolnikom – zauważa.

Drogi poprawią się w kilku gminach, dofinansowanie otrzymają:

Gmina Czosnów na przebudowę drogi 240178W ul. Spacerowa w Sowiej Woli w kwocie 170 000 zł. Gmin Leoncin na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stanisławów w kwocie 50 000 zł. Gmina Nasielsk na przebudowę drogi gminnej w Czajkach – 50 000 zł. Gmina Pomiechówek na przebudowę drogi gminnej w Wymysłach również 50 000 zł oraz gmina Zakroczym zostanie wsparta kwotą 120 000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny.

Ochrona powietrza i mikroklimatu

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w subregionie warszawskim zachodnim dofinansowanie otrzymają 32 projekty. Do samorządów trafi w sumie ponad 3 mln zł z budżetu Mazowsza.

Gmina Leoncin, na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła otrzyma 35 000 zł. W Nowym Dworze Mazowieckim na rewitalizację terenów zielonych co w efekcie ma przynieść poprawę jakości powietrza, przeznaczono kwotę dofinansowania w wysokości 32 515 zł a na program promocyjny “Zmień nawyki – chroń powietrze”, kwotę 7 295 zł. Gminie Nasielsk przyznano 168 tys. zł na budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Natomiast Gmina Pomiechówek wzbogaci się o 200 tys. zł, które mają być przeznaczone na budowę tężni solankowej w tejże miejscowości.

GM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…