POWIAT. Jęz. polski i jęz. angielski najlepiej w Czosnowie, matematyka w Leoncinie

2020-08-10 11:22:05
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020. Jak wypadły szkoły w naszych gminach?
Uczniowie klas ósmych zdawali egzaminy końcowe od 16 do 18 czerwca 2020 r. Termin ten został przesunięty o 2 miesiące przez pandemię COVID-19. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Do egzaminu przystąpiło ponad 330 tys. uczniów w całej Polsce. Średni wynik w skali kraju z języka polskiego to 59%, z matematyki 46%, najpopularniejszy język obcy – jęz. angielski 54%.

Natomiast w powiecie nowodworskim najlepsze średnie wyniki z języka polskiego osiągnęli uczniowie z gminy Czosnów – średnia 60,24%, tuż za nimi Nasielsk – 59,94%. Najsłabiej w gminie Pomiechówek – 50,68%.

Z matematyką najlepiej poradzili sobie uczniowie z gminy Leoncin osiągając wynik 51,29%. Niewiele mniej – 49,74% uczniowie z gminy Czosnów. Najsłabiej królowa nauk wypadła w gminie Zakroczym – 34,22%.

Język angielski najlepiej zdali uczniowie z gminy Czosnów – 55,59%. Tuż za nimi uczniowie z Nowego Dworu Maz. – 54,16% i gminy Pomiechówek – 53,23%. Najsłabiej w zestawieniu wpadła gmina Zakroczym – 40,24%.

Jak wypadli uczniowie w poszczególnych szkołach podstawowych naszego powiatu?

Nowy Dwór Maz.

Z pięciu szkół podstawowych w mieście najlepszy średni wynik ze wszystkich przedmiotów uzyskali ósmoklasiści z SP nr 7 im. Orła Białego. Z języka polskiego uzyskali wynik – 59%, tuż za nimi uczniowie SP nr 5 im. Janusza Kusocińskiego i SP nr 1 im. św. Jana Pawła II – po 58%. Słabiej wypadli uczniowie SP nr 3 i SP nr 4 uzyskując odpowiednio 50% i 45%.

Z matematyką najlepiej poradzili sobie również uczniowie SP nr 7 – średni wynik 54%. Najsłabiej SP nr 3 – 29%.

Jęz. angielski “orły” zaliczyły na średnio 61%. Tuż za nimi SP nr 4 – 56%.  Najsłabiej poradzili sobie uczniowie z SP nr 3 – 43%.

Gmina Czosnów

Młodzi czosnowianie uzyskali najlepsze w skali powiatu wyniki z języka polskiego oraz języka angielskiego.

Z języka polskiego średni wynik 71% uzyskali uczniowie z Z-SP w Kaliszkach. Niewiele mniej uzyskali uczniowie z SP im. ks. J. Popiełuszki w Kazuniu Polskim – 66%. Najsłabiej, wypadli uczniowie z SP w Łomnie – 52%.

Z matematyką najlepiej poradzili sobie uczniowie z SP im. G. Narutowicza w Cząstkowie Maz. i SP im. M. Rataja w Małocicach – po 55%. Najsłabiej wypadła podstawówka w Łomnie – 39%.

Z jęz. angielskim najlepiej obeznani są uczniowie z SP w Małocicach – 65% i z Z-SP w Kaliszkach – 61%. Najsłabiej język obcy wypadł w szkole w Łomnie – 47% i w SP w Kazuniu Nowym – 48%.

Gmina Leoncin

Z trzech szkół podstawowych na terenie gminy najlepsze wyniki uzyskała SP im Jana Pawła II w Leoncinie. Średni wynik z języka polskiego to 63%, matematyki 55%, jęz. angielskiego 54%.

Gorzej wypadła SP im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Głusku. Uczniowie uzyskali średnie wyniki z jęz. polskiego – 49%, z matematyki 48%, z jęz. angielskiego – 39%.

Najsłabiej wypadła SP im. Powstańców Styczniowych w Górkach. Średni wynik z jęz. polskiego to 41%, matematyki 28%, jęz. angielskiego 25%. Tutaj egzamin zdawało zaledwie 2 uczniów.

Gmina Nasielsk

Z siedmiu szkół podstawowych na terenie gminy najlepsze wyniki uzyskała SP nr 2 im. S. Starzyńskiego. Średni wynik z języka polskiego to 73%, matematyki 66%, jęz. angielskiego 60%.

Niewiele niższy średni wynik z jęz. polskiego uzyskali uczniowie z SP w Starych Pieścirogach – 68%.

Z matematyką najsłabiej poradzili sobie uczniowie z SP w Popowie Borowym – 34% i SP w Cieksynie – 35%. Z jęz. angielskim nieźle poradzili sobie uczniowie z SP w Dębinkach – 55%. Najsłabiej ten egzamin wypadł w SP w Popowie Borowym – 28% i w Cieksynie – 34%.

Gmina Pomiechówek

Na terenie gminy 3 szkoły podstawowe przystąpiły do egzaminu ósmoklasisty. Język polski najlepiej wypadł w SP w Goławicach Pierwszych – 59%. SP w Pomiechówku i w Starym Orzechowie uzyskały po 50%.

Matematykę najlepiej napisali uczniowie z Pomiechówka – 47%, najsłabiej w Starym Orzechowie – 38%, którzy za to najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim – 61%. Niewiele mniej uzyskali uczniowie z Goławic – 57%, najsłabiej wypadła SP w Pomiechówku – 51%.

Gmina Zakroczym

Na terenie gminy 3 szkoły podstawowe przystąpiły do egzaminu ósmoklasisty. Najlepsze wyniki z egzaminów uzyskali uczniowie z SP im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku. Średni wynik z jęz. polskiego – 64%. W SP w Zakroczymiu – 60%, w SP w Wojszczycach – 49%.

Z matematyki średni wynik dla SP w Emolinku 40%, w SP w Zakroczymiu 34%, w SP w Wojszczycach – 33%.

Z jęz. angielskiego średni wynik dla SP w Emolinku to 49%, SP w Zakroczymiu 38%, SP w Wojszczycach – 43%.

opr. Ewa Gruszka

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *