POWIAT. Apolonia, Felicja, Mieszko i Gustaw – (nie) zapomniane imiona

2020-05-01 2:20:28

Zwróciliśmy się z zapytaniem do wszystkich gmin w naszym powiecie o informację, jakie imiona były najczęściej nadawanymi w danej gminie, a które cieszyły się najmniejszą popularnością. Ponadto, dopytaliśmy również o liczę urodzeń, zgonów i mieszkańców ogółem w danej gminie

Nadanie imienia dziecku to bardzo ważna decyzja w życiu każdego rodzica. O tym, jakie imię będzie nosić dziecko decyduje wiele względów np. tradycja, nadawanie imienia po dziadkach czy innych przodkach, na cześć bohaterów narodowych czy świętych. Każde imię ma swoją etymologię i nią również rodzice często się kierują. Ponadto, chyba każdy rodzic chce, aby jego dziecko było wyjątkowe, tak więc z pietyzmem podchodzi również do doboru imienia względem nazwiska. W ostatnim czasie do łask wracają imiona staropolskie, a do niedawna zapomniane imiona przeżywają swój renesans.

Zwróciliśmy się z zapytaniem do wszystkich gmin w naszym powiecie o informację, jakie imiona były najczęściej nadawanymi w danej gminie, a które cieszyły się najmniejszą popularnością. Ponadto, dopytaliśmy również o liczę urodzeń, zgonów i mieszkańców ogółem w danej gminie.

GMINA CZOSNÓW

W gminie Czosnów w 2019 r. na pobyt stały mieszkało 9475 osób. Urodziło się 87 dzieci. Zmarło 89 osób. Małżeństwo zawarło 65 par. Natomiast łączna liczba osób nowo zameldowanych na terenie gminy to 482.

Najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynek w gminie Czosnów były: Zuzanna, Zofia, Oliwia, Alicja, Marcelina. Najmniejszą popularnością cieszyły się: Diana, Nadia, Róża, Sandra, Zoja.

Wśród chłopców najpopularniejsze imiona to: Aleksander, Igor, Piotr, Szymon, Wojciech. Natomiast najmniej chłopców otrzymało imiona: Alan, Bruno, Jerzy, Karol, Mieszko.

GMINA LEONCIN

W gminie Leoncin w 2019 r. na pobyt stały mieszkało 5291 osób, pobyt czasowy 115 osób. Urodziło się 61 dzieci. Zmarły 44 osoby. Małżeństwo zawarły 23 pary.

Najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynek w gminie Leoncin były: Maja, Maria, Zofia, Aleksandra, Oliwia. Najmniej dziewczynek otrzymało imiona: Sara, Judyta, Klara, Anastazja, Róża.

Wśród imion męskich najpopularniejsze to: Jan, Piotr, Filip, Mikołaj, Jakub. Natomiast najmniej chłopców otrzymało imiona: Józef, Borys, Cezary, Tymon, Franciszek.

GMINA NASIELSK

W gminie Nasielsk w 2019 r. mieszkało 19 444 osób. Z czego w mieście 7 377 osób, poza miastem 12 065 osób. Nastąpiło 460 przemeldowań w obrębie gminy. Urodziło się 219 dzieci. Zmarło 198 osób. Małżeństwo zawarły 174 pary.

Najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynek w gminie Nasielsk były: Zofia, Zuzanna, Julia, Aleksandra i Alicja. Najrzadziej nadawanymi imionami były: Antonia, Inka, Marika, Aurelia, Felicja.

Wśród imion męskich dominowały: Mikołaj, Antoni, Stanisław, Adam i Krzysztof. Natomiast najmniej popularnymi były: Gustaw, Leo, Maks, Nikodem i Tadeusz.

GMINA POMIECHÓWEK

Z Urzędu gminy Pomiechówek otrzymaliśmy informację, że w 2019 r. zameldowanych było 8996 osób. Osób zameldowanych na pobyt stały (Polacy) – 178, na pobyt czasowy (Polacy) – 53. Cudzoziemców na pobyt czasowych zameldowanych było 154. W 2019 r. zawarto 66 małżeństw, natomiast zmarły 73 osoby. Nie otrzymaliśmy informacji nt. imion.

GMINA ZAKROCZYM

W gminie Zakroczym w 2019 r. zameldowanych było 5904 osób. Udzielono 110 ślubów, odnotowano 58 zgonów oraz 171 nowych meldunków. Na świat przyszły 62 noworodki.

Najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynek w gminie Zakroczym były: Amelia i Aleksandra. Najrzadziej nadawanymi imionami były: Martyna i Kornelia.

Wśród imion męskich najpopularniejszym imieniem był Aleksander, natomiast najmniej popularny był Milan.

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Nowy Dwór Maz. w 2019 r. zamieszkiwało 27 706 osób. Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował w 2019 roku 129 aktów małżeństw. Ślubów cywilnych w USC było 71, natomiast ślubów konkordatowych 58.

Wśród najczęściej wybieranych imion dla dziewczynek dominowały: Zofia, Marcelina, Zuzanna, Julia, Maja. Najmniej popularne to Joanna, Anita, Apolonia, Dagmara i Ida.

U chłopców najczęściej wybieranymi imionami były: Antoni, Aleksander Wojciech, Piotr, Oliwier. Natomiast najrzadziej nadawano imiona: Aleks Artur, Łukasz, Marek, Bartosz.

Ewa Gruszka

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *