POMIECHÓWEK. Za rok koniec problemów z wodą?

2022-09-17 11:29:07

Po kilku próbach rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kosewo (gm. Pomiechówek) i budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej, w końcu udało się procedurę doprowadzić do końca. Gmina wyłoniła wykonawcę


Kompleksowego rozwiązania było potrzeba od dawna. Mieszkańcy kilku wsi na terenie gminy od lat skarżyli się na braki w dostawie wody, jej słabe ciśnienie, brzydki zapach i żółte zabarwienie.

Jest światełko w tunelu

Szczególnie uciążliwy problem z wodą występuje w okresie letnim, kiedy zwiększa się zużycie i ilość osób przebywających na terenie gminy (działkowcy, wczasowicze). Nie raz pisaliśmy o częstych awariach występujących w SUW w m. Kosewo, która zaopatruję w wodę m.in. mieszkańców Błędowa, Błędówka, Cegielni Kosewo, Kosewa, Wymysłów. Od lat Wójt Gminy Dariusz Bielecki zapewniał mieszkańców, że „problem jest dla niego priorytetem i zrobi wszystko co możliwe, by go rozwiązać”. Na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Gminy padły słowa, że gmina dołoży z własnego budżetu, jeśli nie uda się znaleźć tańszego wykonawcy. Przypominamy, że gmina pozyskała dotacje w pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości blisko 5 mln zł. z przeznaczeniem na kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie oraz zabezpieczyła w budżecie na 2022 r. kwotę 3 726 128,50 zł jako wkład własny.

Sześć przetargów i szczęśliwy finał

Ogłaszane od lutego br. przetargi mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania były wciąż unieważniane. Zdarzało się, że żaden przedsiębiorca nie złożył oferty lub złożone propozycje znacznie przekraczały kwotę, którą gmina pierwotnie zamierzała przeznaczyć na wykonanie zadania.
Ostatecznie w sierpniu gminni urzędnicy postanowili wyłonić wykonawcę i dołożyć do przebudowy stacji oraz budowy wodociągów i kanalizacji blisko 2,5 ml zł. W ramach całego zadanie ma zostać wykonana przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej w m. Kosewo, jak również kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Polnej w Pomiechówku.
Prace będzie prowadziła firma Instal-Nika z Warszawy. Umowa z wykonawcą została podpisana 31.08 br., a jej wartość opiewa na kwotę 7 452 570 zł. Okres realizacji umowy określono na 12 miesięcy od jej podpisania. Mamy nadzieję, że termin zakończenia prac jest realny i nie wynika jedynie z uwarunkowań otrzymania szybszej, jednorazowej wypłaty dotacji z „Polskiego Ładu”.
Będziemy śledzić postępy prac.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *