Facebook
POMIECHÓWEK. Z kranów leci woda w kolorze whisky

2022-06-04 5:01:54

Ciecz w szklance kolorem przypomina szlachetny irlandzki trunek. A to tylko woda z miejscowości Kosewko
forum mieszkańców gminy Pomiechówek

Mówi się, że do trzech razy sztuka. Nie lada sztuką okazuję się znalezienie wykonawcy na rozwiązanie problemów z wodą, który mają mieszkańcy gminy Pomiechówek. Kolejny przetarg unieważniono


O problemach z jakością wody i jej ciśnieniem w wielu miejscowościach położonych na terenie gminy Pomiechówek pisaliśmy już nie raz. Problem dotyczy głównie terenów gminy obsługiwanych przez Hydrofornię Kosewo. Miejscowości korzystające z tej hydroforni to: Błędówko, Błędowo, Cegielnia-Kosewo, Kosewo, Kosewko, Pomiechówek, Pomocnia, Szczypiorno, Śniadówko, Wola Błędowska, Wymysły.
Problem znany
i ciągle nie rozwiązany
Radni o problemie z wodą mówią na każdym posiedzeniu Rady Gminy. Sami mieszkańcy też wielokrotnie zamieszczali zdjęcia i opisywali na forach internetowych jak wygląda woda dostarczana przez gminne wodociągi.
– Coś strasznego żeby w 21 wieku mamy pić takie ścieki, za które ciężkie pieniądze płacimy. Mieszkałam pięć lat temu w Pomiechówku w centrum ,owszem woda była zakamieniona ale, takich cudów nie było – pisze jedna z internautek na forum gminy. Inna osoba dodaje, że są robione inwestycje, które mogłyby poczekać. – Z ta woda i w samym Pomiechówku też jest często problem. Wójt zamiast zainwestować w to co ważne, to robi chodniki w lesie w stronę Nasielska, a do niektórych domów naszych mieszkańców często nie można dojechać.

5 mln to za mało

Wydawać by się mogło, że problem został odłożony na najniższą półkę. Jednak jak się okazuje, gmina już po raz czwarty, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ogłosiła postępowanie przetargowe, mające za zadanie wyłonić przyszłego wykonawcę, który podejmie się kompleksowej przebudowy gminnej infrastruktury wodociągowej. Gmina na realizację inwestycji uzyskała promesę z Programu Rządowego Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 mln zł przy udziale 5% wkładu własnego w wykonanie inwestycji.
W ogłoszeniu o zamówieniu widnieją trzy główne zadania, które obejmują: przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Kosewo w formule zaprojektuj i wybuduj, budowę sieci wodociągowej w m. Kosewko w formule zaprojektuj i wybuduj, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w m. Pomiechówek.
Pierwszy przetarg został ogłoszony 23.02 br. W dniu 10.03 przetarg unieważniono. Kolejne postępowanie zostało ogłoszone jeszcze tego samego dnia, a oferenci mieli czas na składanie dokumentów do dnia 25.03. Również to postępowania unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 29.03 br. gmina zamieściła ogłoszenie po raz trzeci. I tym razem przetarg unieważniono, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta od firmy Instal-Inka na kwotę 8 384 910 zł, która o blisko 3,4 mln zł przewyższała wysokość środków przeznaczonych przez zamawiającego na wykonanie zamówienia. Czwarta próba znalezienia wykonawcy również zakończyła się niepowodzeniem. W dniu 11.05, gdy otwarto oferty okazało się, że zgłosiło się dwóch wykonawców. Nieustająca w wysiłkach firma Instal-Inka, która swoją ofertę obniżyła w stosunku do pierwszej o 416 246 zł oraz Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp z o.o. Budownictwo, które za wykonanie kompleksowej usługi zaoferowało 7 963 020,00 zł. Z przyczyn takich samych jak powyżej przetarg został unieważniony.
Zapewne niebawem zostanie ogłoszone kolejne postępowanie, którego wynik można przewidzieć biorąc pod uwagę szalejącą inflację i podwyżki materiałów budowlanych oraz usług.
Piąty przetarg jest właśnie w toku. Otwarcie ofert odbędzie się 3 czerwca. Biorąc pod uwagę podwyżki cen materiałów budowlanych oraz usług, wynik postępowania można przewidzieć.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *