POMIECHÓWEK. Terytorialsi honorowo oddali 30 litrów krwi

2021-04-02 5:14:00

Żołnierze z 65. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Pomiechówku wzięli czynny udział w akcji krwiodawstwa pod hasłem “SpoKREWnieni ze Służbą”. W tym dniu honorowo oddało krew blisko 70 żołnierzy

Wśród ochotników byli zarówno mężczyźni, jak i liczna grupa kobiet. Krwiobus i jego medyczna obsada obecni na terenie jednostki w Pomiechówku obsłużyli 35 chętnych. Reszta krwiodawców oddała krew w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Saskiej. Akcję podzielono na dwie lokalizację z uwagi na panującą pandemię. Dowództwo w ten sposób chciało zapewnić jak największe bezpieczeństwo sanitarne ochotnikom i personelowi medycznemu.

– Z uwagi na trudny czas pandemii, żołnierze WOT bardzo licznie i chętnie odpowiadają na tego rodzaju apele. Ponadto, mają też na uwadze nadrzędny zapis w tzw. “Credo Terytorialsa” mówiący o pomocy potrzebującym. Krew jest najcenniejszym darem, który można podarować drugiemu człowiekowi, jest też lekiem, którego w żaden sposób nie da się zastąpić. Świadomość, że w ten pośredni sposób mamy szansę uratowania komuś zdrowia lub życia jest dla nas największą nagrodą – powiedział podczas powitania ppłk Łukasz Baranowski, zastępca dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wśród ochotników było również kilku ozdrowieńców, od których zostało pobrane osocze tak potrzebne przy leczeniu kolejnych zakażonych.

-Żołnierze z 65BLP w Pomiechówku pochodzą z różnych miejscowości. Nasze działania oparte są na tzw. działaniach w danym SRO, czyli Stałym Rejonie Odpowiedzialności. Taki rejon posiada każdy z batalionów OT (obrony terytorialnej). W rejon naszych działań wchodzą takie powiaty jak: nowodworski, warszawsko-zachodni, pruszkowski, grodziski, żyrardowski, jednak żołnierze pochodzą również z odległego Garwolina, Grójca czy też Radomia. W tej edycji akcji udział wzięli tylko żołnierze z 65. batalionu lekkiej piechoty, była to wewnętrzna inicjatywa dowództwa batalionu. Tym razem udało oddać się 29 700 ml krwi i 1300 ml osocza. W całej 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej tego typu akcje organizowane są cyklicznie. Od początku 2021 r., żołnierze 6 MBOT, aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję oddawania krwi i osocza gdzie łącznie udało się oddać 555,5 l krwi i 14,345 l osocza – przekazała st. szer. OT Paulina Makulec-Walenda z Pomiechówka.

Ta prospołeczna postawa żołnierzy zdecydowanie zasługuję na uznanie. Należy dodać, że Wojska Obrony Terytorialnej aktywnie włączają się w działania służb przy zwalczaniu epidemii koronawirusa, niosąc pomoc zarówno w placówkach medycznych, jak i w życiu codziennym osób objętych kwarantanną. Cały czas trwa nabór poborowych do formacji WOT. O tym w jaki sposób można zostać terytorialsem i jakie warunki należy spełnić będziemy pisać w kolejnym wydaniu Tygodnika.

GM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *