POMIECHÓWEK. Przetarg na poprawę zaopatrzenia w wodę unieważniono

2022-05-02 7:18:27

Przetarg na kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pomiechówek został unieważniony


W poprzednim numerze pisaliśmy o ogłoszonym przez Gminę Pomiechówek postępowaniu przetargowym na roboty budowlane związane z poprawą jakości gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Poszukiwany był wykonawca, który miałby zająć się przebudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kosewo, budową sieci wodociągowej w miejscowości Kosewko oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Pomiechówku. W postępowaniu zgłosił się jeden wykonawca, który zaoferował kwotę znacznie przewyższającą środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. Gmina przeznaczyła na ten cel 5 ml zł., na które uzyskała Promesę Wstępną z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Wykonawca zaproponował 8,4 ml zł. W związku z powyższym w dniu 21.04. br. w toku postępowania przetarg został unieważniony. To nie pierwszy przypadek kiedy inflacja i drożyzna niweczą plany inwestycyjne samorządowców.
Czy i kiedy zostanie ogłoszone nowe zamówienie na wykonanie tak potrzebnych prac? Będziemy się sprawie przyglądać.

GM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *