POMIECHÓWEK. Prawie 530 tys. zł dla sołectw

2019-02-24 6:49:04

Pomiechowscy radni zatwierdzili fundusz sołecki na 2019 rok. 26 sołectw wyda łącznie 529 897, 50 zł z budżetu gminy. Na jakie zadania zostaną przeznaczone pieniądze?

Temat funduszy sołeckich był poruszany na zebraniach wiejskich, na których większością głosów wybierano cele, na które pieniądze będą przeznaczone w najbliższym roku. Kwoty, które zostały przeznaczone na poszczególne sołectwa zależą natomiast od liczby mieszkańców.
Najwięcej, bo 42 820 zł funduszu sołeckiego mają Brody i Brody Parcele oraz Pomiechówek.
Brody i Brody Parcele w ramach tej kwoty wykonają projekt organizacji ruchu drogowego ulic Polna, Ludowa, Sportowa, Słoneczna, Przytorowa, Kolejowa i Szkolna (6 000 zł) i dokumentację projektową dla ul. Krótkiej (12 000 zł). Wykonany zostanie także chodnik przy ul. Słonecznej (16 000 zł). Zostaną zakupione kosze na śmieci, które będą ustawione przy ulicach: Szkolnej, Przytorowej i Słonecznej (6 000 zł). Pozostałe 2 820 zł będzie przeznaczone na integrację społeczną mieszkańców.
W sołectwie Pomiechówek zostanie wykonany projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego (15 000 zł) i projekt kanalizacji ul. Lotników (11 820 zł). Na ul. Kilińskiego pojawi się spowalniacz za 5 000 zł, a przy zbiegu ulic Wolności/Lotników lustro drogowe za 1 000 zł. Wykonane zostanie także zagospodarowania terenu “Sosnowa Dolina” (10 000 zł).
36 140, 08 zł do wydania ma Nowy Modlin. Największą część tej kwoty pochłonie modernizacja drogi gminnej na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej (27 140, 08 zł). Reszta pieniędzy zostanie rozdysponowana na: tablicę ogłoszeniową (3 000 zł), zakup dwóch lamp (2 000 zł), remont przystanku (1 000 zł) i renowację obiektu małej architektury (3 000 zł).
Goławice Pierwsze do dyspozycji mają 29 802, 72 zł na przebudowę dróg gminnych.
Stanisławowo na swoje cele przeznaczy 29 460, 16 zł. W ramach funduszu zakupione zostaną tablice informacyjne (4 000 zł), kamera mobilna monitoringu terenu (1 400 zł), stół do ping-ponga (1 400 zł) i lustra drogowe (1 700 zł). Wyremontowany zostanie budynek świetlicy wiejskiej (10 000 zł) i wybudowany chodnik (3 000 zł). Wymienione zostaną żarówki oświetlenia na energooszczędne (5 460, 16 zł), a pozostałe 2 500 zł będzie przeznaczone na zadanie pod nazwą szerzenie idei samorządowych; są to różnego typu działania np. wycieczki, pikniki, mające na celu integracje mieszkańców.
Czarnowo w ramach swojego funduszu (23 508, 18 zł) wybuduje punkty świetlne za 15 000 zł i zakupi huśtawkę i orbitrek za łączną kwotę 8 508, 18 zł.
22 523, 32 zł do wydania mają Wymysły. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na zakup i montaż spowalniaczy drogowych (14 000 zł) i budowę punktów świetlnych (7 123, 32 zł). Szerzenie idei samorządowych pochłonie 1 000 zł. Pozostała kwota pozwoli odnowić przystanek (400 zł).
Kosewko na swoje cele przeznaczy 22 052, 30 zł. Zostaną z tego wybudowane punkty świetlne (9 202, 30 zł) oraz zakupione namioty (3 830 zł) i stoły z ławami (2 520 zł). Na szerzenie idei samorządowych będzie przeznaczone 6 500 zł.
Pomiechowo wyda 21 538, 46 zł na wykonanie zjazdów z drogi gminnej.
W Szczypiornie za łącznie 20 682, 06 zł zbudowane zostaną punkty świetlne (14 682,06 zł) oraz rozbudowana altana (6 000 zł).
Cegielnia Kosewo wyposaży świetlicę wiejską oraz kupi sprzęty do siłowni zewnętrznej za 17 789,76 zł łącznie. Na szerzenie idei samorządowych przeznaczono 2 250 zł. Łącznie na sołectwo przypadło 20 039, 76 zł.
Śniadówko przeznaczy 19 782, 84 zł na zagospodarowanie terenu na plac zabaw.
19 483, 10 zł ma do dyspozycji Błędowo. W tej kwocie znajdzie się: wykonanie dwóch progów zwalniających za 3 500 zł, remont wiaty przystankowej za 5 000 zł, zakup i montaż siłowni zewnętrznych na placu zabaw za 2 000 zł oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy za 8983, 10 zł.
W Kikołach wykonana zostanie dokumentacja chodnika (6241, 32 zł), zjazd (6 000 zł) oraz budowa punktów świetlnych (5 000 zł). Zakupione zostaną także lustra uliczne (1 000 zł).
Goławice Drugie swój fundusz przeznaczą na budowę punktów świetlnych za kwotę 17 342, 10 zł.
Stare Orzechowo za swoje 16 785, 44 zł doposaży plac zabaw przy szkole podstawowej (11 285, 44 zł), zorganizuje w okresie wakacyjnym zajęcia dla dzieci z terenu sołectwa (2 700 zł), kupi namiot (2 000 zł) oraz stół na potrzeby sołectwa (500 zł). Pozostałe 300 zł przeznaczy na integrację społeczną.
16 400, 06 zł funduszu sołeckiego ma Kosewo. Zostanie z tego sfinansowana dokumentacja drogowa skrzyżowania dróg gminnych (13 400, 06 zł), renowacja obiektu małej architektury (2 000 zł). Pozostały 1 000 zł to zadania szerzenia idei samorządowych.
Bronisławka na zakup i montaż lustra drogowego (700 zł), wiaty przystankowej (2 000 zł), oraz zakup gruntu we wsi Stanisławowo (11 858, 80 zł) przeznaczy łącznie 14 558, 80 zł.
Nowe Orzechowo wyda 13 531, 12 zł na zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa.
Wójtostwo na remont drogi gminnej przeznaczyło 13 359, 84 zł.
Zapiecki zaplanowały 12 760, 36 zł na modernizację sieci wodociągowej.
Wólka Kikolska zagospodaruje i doposaży budynek wiejski i plac zabaw na terenie sołectwa za 12 546, 26 zł.
Błędówko przeznaczyło 12 460, 62 zł na przebudowę drogi gminnej.
10 961, 92 zł do wydania ma Wola Błędowska. Z tych środków wykonana zostanie dokumentacja budowy punktów świetlnych za 2 000 zł i remont dróg na terenie sołectwa za 8 961, 92 zł.
Pomocnia wyda łącznie 10 833, 46 zł na utwardzenie drogi tłuczniem (6 833, 46 zł) oraz budowę punktów świetlnych (4 000 zł).
Najmniej, bo 9 463, 22 zł przypadło sołectwu Falbogi Borowe. Zostanie to przeznaczone na wykonanie projektu zagospodarowania działki (5 063, 22 zł) oraz zakup tablicy informacyjnej (1 200 zł) i huśtawki (3 200 zł).

M.A.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *