Facebook
POMIECHÓWEK. Plaża potrzebna od zaraz

2022-06-28 3:08:30

Ostatnie upalne dni przyciągnęły prawdziwe tłumy na plaże nad Wkrą w Pomiechówku. To tylko udowadnia, że miejscowość cieszy się dużą popularnością i przydałaby się kolejna plaża, na której mieszkańcy i przyjezdni mogliby w odpowiednich warunkach wypoczywać


Okazuje się, że są takie plany, by teren gminny położony po prawej stronie rzeki, pomiędzy mostami drogowym a kolejowym zagospodarować na miejską plażę. Gmina w kwietniu br. ogłosiła przetarg, który miał wyłonić wykonawcę zadania. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu gminnego w m. Pomiechówek, gm. Pomiechówek na cele turystyki, rekreacji, kultury i wypoczynku na fragmentach działek 237, 1265 i 1303, poprzez: – wydzielenie fragmentu terenu na plażę – powierzchnia plaży – ok. 2235m2 przy grubości warstwy piasku 40cm; – wykonanie dojścia aleją żwirowo – żywiczną o powierzchni 407m2; – wykonanie dojścia ścieżką z płyt betonowych imitujących drewno o powierzchni 160m2; – wykonanie ogrodzenia z liny jutowej na słupkach drewnianych na długości 44mb przy wysokości 1m; – wykonanie nasadzeń krzewów liściastych w ilości 25 szt. – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.
W dniu 16.05. br. nastąpiło otwarcie ofert. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę 260 tys. zł. Łącznie spłynęło 6 ofert, z czego jedna mieści się w zakładanym przez gminę budżecie. Do chwili obecnej brak jest informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Choć ponad dwa tygodnie temu wysłaliśmy zapytanie do urzędu, do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi czy urzędnicy wyłonili wykonawcę i kiedy rozpocznie się budowa plaży.
Miesiąc temu został uruchomiony piękny teren rekreacyjne w okolicy ul. Bałtyckiej, który już ma wierne grono swoich wielbicieli i ciągle przybywa nowych. Wakacje za pasem i dziwi nieco fakt, że procedura przetargowa hamuje działania zmierzające do poprawy infrastruktury wypoczynkowej w miejscowości.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *