POMIECHÓWEK. 31 marca rozpocznie się remont na moście

2020-03-30 4:36:33

W celu utrzymania prawidłowych parametrów technicznych oraz zabezpieczenia przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych GDDKiA rozpoczyna planowy remont mostu w Pomiechówku w ciągu DK62

Pod koniec stycznia 2020 r. podpisana została umowa o wartości ok. 1,3 mln zł. z firmą Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe “Mosty”. Wykonawca ma 9 miesięcy na wykonanie wszystkich robót, czyli do końca września 2020 r.

Zakres prac

W ramach prac remontowych wymienione zostaną dylatacje bitumiczne na modułowe (w strefie jezdni i chodników), oczyszczone zostaną szczeliny dylatacyjne. Naprawie i zabezpieczeniu poddane zostaną skorodowane elementy ustroju niosącego podpory i deski gzymsowe. Ostatnim etapem będzie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników w obrębie dylatacji.

Harmonogram robót

Wykonawca przejął plac budowy 30 stycznia 2020 r. Prace rozpoczął od przygotowania projektu dylatacji oraz projektu czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęto roboty przygotowawcze tj. skompletowanie znaków drogowych do czasowej organizacji ruchu, wytworzenie oraz dostarczeniu na plac budowy dylatacji modułowych, oznakowania robót.

We wtorek (31 marca br.) planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego na obiekcie, co pozwoli Wykonawcy przystąpić do robót zasadniczych.

Realizacja prac będzie prowadzona etapowo, w pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Serocka, a w drugim etapie na jezdni w kierunku Modlina.

Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające i nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności szacujemy, że utrudnienia potrwają ok. 2,5 miesiąca, to jest do połowy czerwca.

Wprowadzamy ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości

We wtorek (31 marca br.) planowane jest wprowadzenie na obiekcie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. W przypadku wystąpienia dużego natężenia ruch będzie sterowany ręcznie. Wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Materiał prasowy GDDKiA

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…