Podsumowanie debaty społecznej w Nowym Dworze Maz.

2022-10-21 11:16:38

Wczoraj odbyła się debata społeczna dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Wzięli w nich udział funkcjonariusze nowodworskiej policji, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańcy. Rozmawiano o bezpieczeństwie na terenie miasta i powiatu.

20 października 2022 r. w nowodworskiej komendzie odbyła się debata społeczna dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. W spotkaniu obecny był Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Rafał Trzaskoma, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego kom. Sebastian Podgórski, Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Wiesław Michałowski, Zastępca Wydziału Prewencji asp. sztab. Mariusz Dąbrowski oraz dzielnicowi. W spotkaniu uczestniczył również Wicestarosta Nowodworski Pan Paweł Calak, przedstawiciel Straży Miejskiej Pan Janusz Kowalski oraz mieszkańcy.
W trakcie debaty przedstawiono prezentację multimedialną, dotyczącą ilości przestępstw w 7 najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu nowodworskiego oraz ilości zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przekazano również informacje dotyczące aplikacji Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas wraz z rejonami pełnienia służby przez nowodworskich dzielnicowych, metod dokonywania oszustw m.in. na wnuczka.
Pozostałą część spotkania przeznaczono na dyskusję. Uczestnicy debaty zadawali pytania i zgłaszali problemy z jakimi się spotykają. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i jego najbliższej okolicy.

podkom. Joanna Wielocha
KPP Nowy Dwór Maz.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…